• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 1–20 trong 108 kết quả

Ly Rượu Champagne – 273 94 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale matt-Schwarz BRONZE / Champagne Saucer matt-Black BRONZE Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 84 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale SILBER / Champagne Saucer SILVER Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 200 00 29

( 0 review(s) )
Classic long-life Champagnerkelch Thể tích: 240 ml / 8½ oz Chiều cao: 217 mm / 8½” Đường kính: 65 mm / 2½”

Ly Rượu Champagne – 220 00 07

( 0 review(s) )
Experience Sektkelch Thể tích: 188 ml / 6¾ oz Chiều cao: 224 mm / 8¾” Đường kính: 63 mm / 2½”

Ly Rượu Champagne – 273 93 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale matt-Schwarz SILBER / Champagne Saucer matt-Black SILVER Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 83 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale GOLD / Champagne Saucer GOLD Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 103 00 17

( 0 review(s) )
Begleitartikel Sektkelch Thể tích: 120 ml / 4¼ oz Chiều cao: 185 mm / 7¼” Đường kính: 56 mm / 2¼”

Ly Rượu Champagne – 273 92 08

( 0 review(s) )
Lympic Sektschale matt-Schwarz GOLD / Champagne Saucer matt-Black GOLD Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 147 00 07

( 0 review(s) )
Exquisit Sektkelch Thể tích: 175 ml / 6¼ oz Chiều cao: 221 mm / 8¾” Đường kính: 67.5 mm / 2¾”

Ly Rượu Champagne – 140 00 29

( 0 review(s) )
Begleitartikel Champagnerkelch Thể tích: 278 ml / 9½ oz Chiều cao: 235 mm / 9¼” Đường kính: 70 mm / 2½”

Ly Rượu Champagne – 273 88 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale matt-Weiß BRONZE / Champagne Saucer matt-White BRONZE Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 147 00 29

( 0 review(s) )
Exquisit Champagne Thể tích: 265 ml / 9¼ oz Chiều cao: 233 mm / 8¾” Đường kính: 70 mm / 2¾”

Ly Rượu Champagne – 420 00 29

( 0 review(s) )
Q1 Flute Champagne Thể tích: 300 ml / 10½ oz Chiều cao: 270 mm / 10½” Đường kính: 82 mm / 3¼”

Ly Rượu Champagne – 273 87 08

( 0 review(s) )
Olympic Champagne Saucer matt-White Silver Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 377 00 07

( 0 review(s) )
Revolution Champagne Flute Thể tích: 200 ml / 7 oz Chiều cao: 225 mm / 9″ Đường kính: 75 mm / 3″

ly rượu Champagne – 273 86 08

( 0 review(s) )
Olympic Champagne Saucer matt-White Gold Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly rượu Champagne – 388 62 07

( 0 review(s) )
L’Amour Champagne – red heart Thể tích: 175 ml / 6¼ oz Chiều cao: 242 mm / 9½” Đường kính: 70 mm / 2¾”

Ly rượu Champagne – 100 00 07

( 0 review(s) )
Weinland Flute Champagner Thể tích: 200 ml / 7oz Chiều cao: 212 mm / 8¼” Đường kính: 67.5 mm / 2¼”

Ly rượu Champagne – 231 00 29

( 0 review(s) )
Quatrophil Flute Champagne Thể tích: 292 ml / 10¼ oz Chiều cao: 260 mm / 10¼” Đường kính: 82.5 mm / 3¼”

Ly rượu – 231 00 35

0 review(s)

Ly rượu – 231 00 35

( 0 review(s) )
Quatrophil Bordeaux Thể tích: 644 ml / 22¾ oz Chiều cao: 255 ml / 10″ Đường kính: 102 mm / 4″

Hiển thị 1–20 trong 108 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ