• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0906 398 799

Shopping Cart

Showing 1–12 of 238 results

B-001

0 review(s)

B-001

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 60L – có thể di chuyển được Size: 41 x 48 x 68cm Thề tích : 60L

B-001A

0 review(s)

B-001A

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 60L – có bàn đạp Size: 41 x 48 x 68cm Thể tích : 60L

B-002

0 review(s)

B-002

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 100L Size: 48 x 55 x 80cm Thể tích : 100L

B-002A

0 review(s)

B-002A

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 100L Size: 48 x 55 x 80cm Thể tích : 100L

B-003

0 review(s)

B-003

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 120L Size: 48 x 55 x 93cm Thể tích : 120L

B-004 (240L)

0 review(s)

B-004 (240L)

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 240L Size: 57.5 x 72 x 104cm Thể tích : 240L

B-011A-2 (240L)

0 review(s)

B-011A-2 (240L)

( 0 review(s) )
Side wheel pedal dustbin Size: 63.3 x 61.6 x 101.5cm Capacity : 240L

B-011B-2 (120L)

0 review(s)

B-011B-2 (120L)

( 0 review(s) )
THùng rác công nghiệp, có bánh xe đạp bàn đạp phía sau Size: 56.7 x 55.8 x 86.5cm Thể tích : 120L

B-011C-1 (60L)

0 review(s)

B-011C-1 (60L)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp, có 4 bánh lăn Size: 44.8 x 45 x 67cm Thể tích : 60L

B-039

0 review(s)

B-039

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp, dụng cụ cầm tay Size: 38.1 x 32.8 x 17.5cm

B-039C

0 review(s)

B-039C

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp, dụng cụ cầm tay Size: 38.5 x 27.3 x 17.5cm

B-106 (200L)

0 review(s)

B-106 (200L)

( 0 review(s) )
THùng rác công nghiệp, có bánh xe đạp bàn đạp phía sau Size: Ø27 x 58cm Thể tích : 200L

Showing 1–12 of 238 results

Bài Viết Gần Đây