• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 1–20 trong 29 kết quả

Ly Rượu – 147 00 00

0 review(s)
Rotwein-Ballon Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 222 mm / 8¾” Đường kính: 105 mm / 4″

Ly Rượu – 147 00 00

( 0 review(s) )
Rotwein-Ballon Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 222 mm / 8¾” Đường kính: 105 mm / 4″

Ly Rượu – 100 00 00

0 review(s)
Weinland Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 205.5 mm / 8″ Đường kính: 108 mm / 4¼”

Ly Rượu – 100 00 00

( 0 review(s) )
Weinland Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 205.5 mm / 8″ Đường kính: 108 mm / 4¼”

Ly rượu – 100 00 35

0 review(s)
Weinland Bordeauxglas Thể tích: 540 ml / 19 oz Chiều cao: 212 mm / 8¼” Đường kính: 90.5 mm / 3½”

Ly rượu – 100 00 35

( 0 review(s) )
Weinland Bordeauxglas Thể tích: 540 ml / 19 oz Chiều cao: 212 mm / 8¼” Đường kính: 90.5 mm / 3½”

Ly Rượu – 220 00 00

0 review(s)
Burgunder Burgundy Thể tích: 695 ml / 24½ oz Chiều cao: 231 mm / 9″ Đường kính: 105 mm /...

Ly Rượu – 220 00 00

( 0 review(s) )
Burgunder Burgundy Thể tích: 695 ml / 24½ oz Chiều cao: 231 mm / 9″ Đường kính: 105 mm / 4″

Ly rượu – 220 00 35

0 review(s)
Experience Bordeauxglas Thể tích: 645 ml / 22¾ oz Chiều cao: 238 mm / 9¼” Đường kính: 108 mm / 4¼”

Ly rượu – 220 00 35

( 0 review(s) )
Experience Bordeauxglas Thể tích: 645 ml / 22¾ oz Chiều cao: 238 mm / 9¼” Đường kính: 108 mm / 4¼”

Ly rượu – 231 00 00

0 review(s)
Quatrophil Burgunderglas Thể tích: 708 ml / 25 oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính: 116 mm / 4½”

Ly rượu – 231 00 00

( 0 review(s) )
Quatrophil Burgunderglas Thể tích: 708 ml / 25 oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính: 116 mm / 4½”

Ly rượu – 231 00 35

0 review(s)
Quatrophil Bordeaux Thể tích: 644 ml / 22¾ oz Chiều cao: 255 ml / 10″ Đường kính: 102 mm / 4″

Ly rượu – 231 00 35

( 0 review(s) )
Quatrophil Bordeaux Thể tích: 644 ml / 22¾ oz Chiều cao: 255 ml / 10″ Đường kính: 102 mm / 4″

Ly Rượu – 377 00 01

0 review(s)
Power Thế tích : 490 ml / 17¼ oz Chiều cao : 225 mm / 9″ Đường kính: 90 mm / 3½”

Ly Rượu – 377 00 01

( 0 review(s) )
Power Thế tích : 490 ml / 17¼ oz Chiều cao : 225 mm / 9″ Đường kính: 90 mm / 3½”

Ly Rượu – 420 00 00

0 review(s)
Q1 Burgundy Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính:  116 mm / 4½”

Ly Rượu – 420 00 00

( 0 review(s) )
Q1 Burgundy Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính:  116 mm / 4½”

Ly ruou – 420 00 35

0 review(s)
Q1 Bordeauxglas Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 263 mm / 10¼” Đường kính: 102 mm / 4″

Ly ruou – 420 00 35

( 0 review(s) )
Q1 Bordeauxglas Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 263 mm / 10¼” Đường kính: 102 mm / 4″

Ly rượu Champagne – 100 00 07

0 review(s)
Weinland Flute Champagner Thể tích: 200 ml / 7oz Chiều cao: 212 mm / 8¼” Đường kính: 67.5 mm / 2¼”

Ly rượu Champagne – 100 00 07

( 0 review(s) )
Weinland Flute Champagner Thể tích: 200 ml / 7oz Chiều cao: 212 mm / 8¼” Đường kính: 67.5 mm / 2¼”

Ly Rượu Champagne – 103 00 17

0 review(s)
Begleitartikel Sektkelch Thể tích: 120 ml / 4¼ oz Chiều cao: 185 mm / 7¼” Đường kính: 56 mm / 2¼”

Ly Rượu Champagne – 103 00 17

( 0 review(s) )
Begleitartikel Sektkelch Thể tích: 120 ml / 4¼ oz Chiều cao: 185 mm / 7¼” Đường kính: 56 mm / 2¼”

Ly Rượu Champagne – 140 00 29

0 review(s)
Begleitartikel Champagnerkelch Thể tích: 278 ml / 9½ oz Chiều cao: 235 mm / 9¼” Đường kính: 70 mm / 2½”

Ly Rượu Champagne – 140 00 29

( 0 review(s) )
Begleitartikel Champagnerkelch Thể tích: 278 ml / 9½ oz Chiều cao: 235 mm / 9¼” Đường kính: 70 mm / 2½”

Ly Rượu Champagne – 147 00 07

0 review(s)
Exquisit Sektkelch Thể tích: 175 ml / 6¼ oz Chiều cao: 221 mm / 8¾” Đường kính: 67.5 mm / 2¾”

Ly Rượu Champagne – 147 00 07

( 0 review(s) )
Exquisit Sektkelch Thể tích: 175 ml / 6¼ oz Chiều cao: 221 mm / 8¾” Đường kính: 67.5 mm / 2¾”

Ly Rượu Champagne – 147 00 29

0 review(s)
Exquisit Champagne Thể tích: 265 ml / 9¼ oz Chiều cao: 233 mm / 8¾” Đường kính: 70 mm / 2¾”

Ly Rượu Champagne – 147 00 29

( 0 review(s) )
Exquisit Champagne Thể tích: 265 ml / 9¼ oz Chiều cao: 233 mm / 8¾” Đường kính: 70 mm / 2¾”

Ly Rượu Champagne – 200 00 29

0 review(s)
Classic long-life Champagnerkelch Thể tích: 240 ml / 8½ oz Chiều cao: 217 mm / 8½” Đường kính: 65 mm /...

Ly Rượu Champagne – 200 00 29

( 0 review(s) )
Classic long-life Champagnerkelch Thể tích: 240 ml / 8½ oz Chiều cao: 217 mm / 8½” Đường kính: 65 mm / 2½”

Ly Rượu Champagne – 220 00 07

0 review(s)
Experience Sektkelch Thể tích: 188 ml / 6¾ oz Chiều cao: 224 mm / 8¾” Đường kính: 63 mm / 2½”

Ly Rượu Champagne – 220 00 07

( 0 review(s) )
Experience Sektkelch Thể tích: 188 ml / 6¾ oz Chiều cao: 224 mm / 8¾” Đường kính: 63 mm / 2½”

Ly rượu Champagne – 231 00 29

0 review(s)
Quatrophil Flute Champagne Thể tích: 292 ml / 10¼ oz Chiều cao: 260 mm / 10¼” Đường kính: 82.5 mm /...

Ly rượu Champagne – 231 00 29

( 0 review(s) )
Quatrophil Flute Champagne Thể tích: 292 ml / 10¼ oz Chiều cao: 260 mm / 10¼” Đường kính: 82.5 mm / 3¼”

Ly Rượu Champagne – 273 83 08

0 review(s)
Olympic Sektschale GOLD / Champagne Saucer GOLD Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường...

Ly Rượu Champagne – 273 83 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale GOLD / Champagne Saucer GOLD Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 84 08

0 review(s)
Olympic Sektschale SILBER / Champagne Saucer SILVER Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường...

Ly Rượu Champagne – 273 84 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale SILBER / Champagne Saucer SILVER Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Hiển thị 1–20 trong 29 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ