• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 1–20 trong 41 kết quả

Carry Caddy

0 review(s)
Carry Caddy Size: 37.5 x 32.0 x 18.0cm cOLOR: BLA

Carry Caddy

( 0 review(s) )
Carry Caddy Size: 37.5 x 32.0 x 18.0cm cOLOR: BLA

FIBERGLASS LINEN CART

0 review(s)
Size:1400*460*1180 Color: White

FIBERGLASS LINEN CART

( 0 review(s) )
Size:1400*460*1180 Color: White

Phụ kiện túi đựng

0 review(s)
Phụ kiện túi đựng Size: 43.8 x 26.7 x 77.5cm Màu sắc: màu vàng

Phụ kiện túi đựng

( 0 review(s) )
Phụ kiện túi đựng Size: 43.8 x 26.7 x 77.5cm Màu sắc: màu vàng

Phụ kiện xe đẩy – HM7302

0 review(s)
Size: 760*400*240 Material:  pale wood color (màu gỗ nhạt)

Phụ kiện xe đẩy – HM7302

( 0 review(s) )
Size: 760*400*240 Material:  pale wood color (màu gỗ nhạt)

Phụ kiện xe đẩy dịch vụ

0 review(s)
Phụ kiện xe đẩy dịch vụ Size: 680*400*100 Material:  pale wood color (màu gỗ nhạt)

Phụ kiện xe đẩy dịch vụ

( 0 review(s) )
Phụ kiện xe đẩy dịch vụ Size: 680*400*100 Material:  pale wood color (màu gỗ nhạt)

Phụ kiện Xe đẩy vệ sinh- 5011

0 review(s)
Xe đẩy vệ sinh Size: 116.8 x 55.2 x 97.5cm cOLOR: BLA

Phụ kiện Xe đẩy vệ sinh- 5011

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh Size: 116.8 x 55.2 x 97.5cm cOLOR: BLA

SERVICE HANDCART – HM7219

0 review(s)
Size: 1300*650*1820 Material:  white inox

SERVICE HANDCART – HM7219

( 0 review(s) )
Size: 1300*650*1820 Material:  white inox

Signboard Hooks

0 review(s)
Signboard Hooks Size: 15.3 x 10.0 x 6.0cm cOLOR: BLA

Signboard Hooks

( 0 review(s) )
Signboard Hooks Size: 15.3 x 10.0 x 6.0cm cOLOR: BLA

Xe đẩy dịch vụ

0 review(s)
Size: 1480*460*1140 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy dịch vụ

( 0 review(s) )
Size: 1480*460*1140 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy dịch vụ – HM7380

0 review(s)
Size:1420*460*1100 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy dịch vụ – HM7380

( 0 review(s) )
Size:1420*460*1100 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy phụ vụ – HM7389

0 review(s)
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn + Gỗ

Xe đẩy phụ vụ – HM7389

( 0 review(s) )
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn + Gỗ

Xe đẩy vải

0 review(s)
Xe đẩy vải – HM7225H Size: 1100*600*1830 Chất liệu: Inox Oringin : D&V

Xe đẩy vải

( 0 review(s) )
Xe đẩy vải – HM7225H Size: 1100*600*1830 Chất liệu: Inox Oringin : D&V

Xe đẩy vải

0 review(s)
Xe đẩy vải – HM7224H Size: 1330*730*1730, Chất liệu: Sắt sơn tỉnh điện Oringin : D&V

Xe đẩy vải

( 0 review(s) )
Xe đẩy vải – HM7224H Size: 1330*730*1730, Chất liệu: Sắt sơn tỉnh điện Oringin : D&V

Xe đẩy vải – 5041

0 review(s)
Xe đẩy vải Size: 70.5 x 63.5 x 87.6 cm Capacity: 170L COLOR: Gray

Xe đẩy vải – 5041

( 0 review(s) )
Xe đẩy vải Size: 70.5 x 63.5 x 87.6 cm Capacity: 170L COLOR: Gray

Xe đẩy vải – 5042

0 review(s)
Xe đẩy vải Size: 94.0 x 63.5 x 106.2 cm Capacity: 340L Màu sắc: Nâu

Xe đẩy vải – 5042

( 0 review(s) )
Xe đẩy vải Size: 94.0 x 63.5 x 106.2 cm Capacity: 340L Màu sắc: Nâu

Xe đẩy vải – HM7221

0 review(s)
Size: 2600*750*800 Material:  white inox

Xe đẩy vải – HM7221

( 0 review(s) )
Size: 2600*750*800 Material:  white inox

Xe đẩy vải – HM7224B

0 review(s)
Size: 1170*550*1900 Material:  matt stainless steel (Inox mờ)

Xe đẩy vải – HM7224B

( 0 review(s) )
Size: 1170*550*1900 Material:  matt stainless steel (Inox mờ)

Xe đẩy vải – HM7305

0 review(s)
Size: 990*565*600 Material:  white inox

Xe đẩy vải – HM7305

( 0 review(s) )
Size: 990*565*600 Material:  white inox

Xe đẩy vải – HM7306

0 review(s)
Size:640*485*1070 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vải – HM7306

( 0 review(s) )
Size:640*485*1070 Material:  Sắt sơn

Hiển thị 1–20 trong 41 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ