• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 21–40 trong 41 kết quả

Xe đẩy vệ sinh-HM7321

0 review(s)
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh-HM7321

( 0 review(s) )
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh-HM7338

0 review(s)
Size:1420*460*1180 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh-HM7338

( 0 review(s) )
Size:1420*460*1180 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh-HM7386

0 review(s)
Size:1400*460*1180 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh-HM7386

( 0 review(s) )
Size:1400*460*1180 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh – HM7387

0 review(s)
Size:1400*460*1180 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh – HM7387

( 0 review(s) )
Size:1400*460*1180 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy dịch vụ – HM7380

0 review(s)
Size:1420*460*1100 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy dịch vụ – HM7380

( 0 review(s) )
Size:1420*460*1100 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh HM7385_01

0 review(s)
Size:1480*460*1140 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy vệ sinh HM7385_01

( 0 review(s) )
Size:1480*460*1140 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy vệ sinh – HM7385

0 review(s)
Size:1420*460*1400 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy vệ sinh – HM7385

( 0 review(s) )
Size:1420*460*1400 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy vệ sinh

0 review(s)
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh

( 0 review(s) )
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy phụ vụ – HM7389

0 review(s)
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn + Gỗ

Xe đẩy phụ vụ – HM7389

( 0 review(s) )
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn + Gỗ

Xe đẩy dịch vụ

0 review(s)
Size: 1480*460*1140 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy dịch vụ

( 0 review(s) )
Size: 1480*460*1140 Chất liệu : Inox +gỗ

Carry Caddy

0 review(s)
Carry Caddy Size: 37.5 x 32.0 x 18.0cm cOLOR: BLA

Carry Caddy

( 0 review(s) )
Carry Caddy Size: 37.5 x 32.0 x 18.0cm cOLOR: BLA

Phụ kiện túi đựng

0 review(s)
Phụ kiện túi đựng Size: 43.8 x 26.7 x 77.5cm Màu sắc: màu vàng

Phụ kiện túi đựng

( 0 review(s) )
Phụ kiện túi đựng Size: 43.8 x 26.7 x 77.5cm Màu sắc: màu vàng

Phụ kiện Xe đẩy vệ sinh- 5011

0 review(s)
Xe đẩy vệ sinh Size: 116.8 x 55.2 x 97.5cm cOLOR: BLA

Phụ kiện Xe đẩy vệ sinh- 5011

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh Size: 116.8 x 55.2 x 97.5cm cOLOR: BLA

Xe đẩy vải – 5042

0 review(s)
Xe đẩy vải Size: 94.0 x 63.5 x 106.2 cm Capacity: 340L Màu sắc: Nâu

Xe đẩy vải – 5042

( 0 review(s) )
Xe đẩy vải Size: 94.0 x 63.5 x 106.2 cm Capacity: 340L Màu sắc: Nâu

Xe đẩy vải – 5041

0 review(s)
Xe đẩy vải Size: 70.5 x 63.5 x 87.6 cm Capacity: 170L COLOR: Gray

Xe đẩy vải – 5041

( 0 review(s) )
Xe đẩy vải Size: 70.5 x 63.5 x 87.6 cm Capacity: 170L COLOR: Gray

Xe đẩy vệ sinh – 5051

0 review(s)
Xe đẩy vệ sinh Size: 102.4 x 51.0 x 109.0 cm Color: BLA

Xe đẩy vệ sinh – 5051

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh Size: 102.4 x 51.0 x 109.0 cm Color: BLA

Xe đẩy vệ sinh – 5031

0 review(s)
Xe đẩy vệ sinh Size: 124.0 x 55.9 x 123.0 cm Color: BLA

Xe đẩy vệ sinh – 5031

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh Size: 124.0 x 55.9 x 123.0 cm Color: BLA

Xe đẩy vệ sinh có cửa – 5023

0 review(s)
Xe đẩy vệ sinh có cửa Size: 152.4 X 55.9 X 171.0CM Color: BLA

Xe đẩy vệ sinh có cửa – 5023

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh có cửa Size: 152.4 X 55.9 X 171.0CM Color: BLA

Xe đẩy vệ sinh có cửa – 5022

0 review(s)
Xe đẩy vệ sinh có cửa Size: 152.4 X 55.9 X 127.0CM Color: Đen

Xe đẩy vệ sinh có cửa – 5022

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh có cửa Size: 152.4 X 55.9 X 127.0CM Color: Đen

Xe đẩy vệ sinh

0 review(s)
Xe đẩy vệ sinh Size: 152.4 X 55.9 X 127.0CM Color: Đen

Xe đẩy vệ sinh

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh Size: 152.4 X 55.9 X 127.0CM Color: Đen

Hiển thị 21–40 trong 41 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ