• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 21–40 trong 41 kết quả

Xe đẩy vải – HM7340

( 0 review(s) )
Size: 900*650*850 Material: White stainless steel ball (inox trắng bóng)

Xe đẩy vải – HM7340A

( 0 review(s) )
Size: 900*650*850 Material:  iron painted (sắt sơn)

Xe đẩy vải – HM7341

( 0 review(s) )
Size: 770*500*985 Material:  White stainless steel ball (inox trắng bóng)

Xe đẩy vải – HM7363

( 0 review(s) )
Size: 600*810 Size:530*810 Material:  White stainless steel ball (inox trắng bóng)

Xe đẩy vệ sinh

0 review(s)

Xe đẩy vệ sinh

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh Size: 152.4 X 55.9 X 127.0CM Color: Đen

Xe đẩy vệ sinh

0 review(s)

Xe đẩy vệ sinh

( 0 review(s) )
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh – 5031

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh Size: 124.0 x 55.9 x 123.0 cm Color: BLA

Xe đẩy vệ sinh – 5051

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh Size: 102.4 x 51.0 x 109.0 cm Color: BLA

Xe đẩy vệ sinh – HM7312

( 0 review(s) )
Size: 990*620*915 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh – HM7339

( 0 review(s) )
Size: 1480*460*1140 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy vệ sinh – HM7385

( 0 review(s) )
Size:1420*460*1400 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy vệ sinh – HM7387

( 0 review(s) )
Size:1400*460*1180 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh có cửa – 5022

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh có cửa Size: 152.4 X 55.9 X 127.0CM Color: Đen

Xe đẩy vệ sinh có cửa – 5023

( 0 review(s) )
Xe đẩy vệ sinh có cửa Size: 152.4 X 55.9 X 171.0CM Color: BLA

Xe đẩy vệ sinh HM7385_01

( 0 review(s) )
Size:1480*460*1140 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy vệ sinh-HM7308

( 0 review(s) )
Size: 1480*460*1140 Chất liệu : Inox +gỗ

Xe đẩy vệ sinh-HM7321

( 0 review(s) )
Size:1440*540*1370 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh-HM7337

( 0 review(s) )
Size:930*460*1110 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh-HM7338

( 0 review(s) )
Size:1420*460*1180 Material:  Sắt sơn

Xe đẩy vệ sinh-HM7379

( 0 review(s) )
Size: 1340*460*1180 Material:  white Inox

Hiển thị 21–40 trong 41 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ