• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 1–20 trong 90 kết quả

Kệ Trưng Bày Buffet – 03

0 review(s)
Kệ Trưng Bày Buffet

Kệ Trưng Bày Buffet – 03

( 0 review(s) )
Kệ Trưng Bày Buffet

Kệ Trưng Bày Buffet – 01

0 review(s)
Kệ Trưng Bày Buffet

Kệ Trưng Bày Buffet – 01

( 0 review(s) )
Kệ Trưng Bày Buffet

Kệ Trưng Bày Buffet – 02

0 review(s)
Kệ Trưng Bày Buffet

Kệ Trưng Bày Buffet – 02

( 0 review(s) )
Kệ Trưng Bày Buffet

Nồi Buffet Tròn B10122

0 review(s)
Nồi Buffet Tròn Code: B10122 Thể Tích: 5.7L Chất Liệu: S/S 201 Size: 49*51*30 cm Packing: Brown carton WITHOUT STAND

Nồi Buffet Tròn B10122

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Tròn Code: B10122 Thể Tích: 5.7L Chất Liệu: S/S 201 Size: 49*51*30 cm Packing: Brown carton WITHOUT STAND

Nồi Buffet Vuông B10121

0 review(s)
Nồi Buffet Vuông Code: B10121 Thể Tích: 5.5L Chất liệu: S/S 201 Size: 42*41*49 cm Packing: Brown carton WITHOUT STAND

Nồi Buffet Vuông B10121

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Vuông Code: B10121 Thể Tích: 5.5L Chất liệu: S/S 201 Size: 42*41*49 cm Packing: Brown carton WITHOUT STAND

Nồi Buffet Tròn B10120

0 review(s)
Nồi Buffet Tròn Code: B10120 Thể Tích: 5.7L Chất liệu: S/S 201 Size: 49*51*30 cm Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên liệu...

Nồi Buffet Tròn B10120

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Tròn Code: B10120 Thể Tích: 5.7L Chất liệu: S/S 201 Size: 49*51*30 cm Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên liệu (cồn) – Không kèm bếp điện

Nồi Buffet Vuông B10119

0 review(s)
Nồi Buffet Vuông Code: B10119 Thể Tích: 5.5L Chất liệu: S/S 201 Size: 42*41*49 cm Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên liệu...

Nồi Buffet Vuông B10119

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Vuông Code: B10119 Thể Tích: 5.5L Chất liệu: S/S 201 Size: 42*41*49 cm Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên liệu (cồn) – Không kèm bếp điện

Nồi Hâm Súp Tròn B10118

0 review(s)
Nồi Hâm Súp Tròn Code: B10118 Thể Tích: 2×4.9L Chất liệu: S/S 304 Size: 54*34*28cm Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên liệu...

Nồi Hâm Súp Tròn B10118

( 0 review(s) )
Nồi Hâm Súp Tròn Code: B10118 Thể Tích: 2×4.9L Chất liệu: S/S 304 Size: 54*34*28cm Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên liệu (cồn) – Không kèm bếp điện

Nồi Buffet Tròn B10117

0 review(s)
Nồi Buffet Tròn Code: B10117 Thể Tích: 5.7L Chất liệu: S/S 304 Size: 48*43*25 cm Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên liệu...

Nồi Buffet Tròn B10117

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Tròn Code: B10117 Thể Tích: 5.7L Chất liệu: S/S 304 Size: 48*43*25 cm Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên liệu (cồn) – Không kèm bếp điện

Nồi Buffet Hình Vuông B10116

0 review(s)
Nồi Buffet Hình Vuông Code: B10116 Thể Tích : 7.5L Chất liệu: S/S 304 Size: 44*41*29.5 Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên...

Nồi Buffet Hình Vuông B10116

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Hình Vuông Code: B10116 Thể Tích : 7.5L Chất liệu: S/S 304 Size: 44*41*29.5 Packing: Brown carton – Kèm khay nhiên liệu (cồn) – Không kèm bếp điện

Nồi Buffet Hình Chữ Nhật B10115

0 review(s)
Nồi Buffet Hình Chữ Nhật Code: B10115 Thể Tích : 11.2L Chất Liệu: S/S 304 Size: 57*44*29.5 cm Packing : Brown carton –...

Nồi Buffet Hình Chữ Nhật B10115

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Hình Chữ Nhật Code: B10115 Thể Tích : 11.2L Chất Liệu: S/S 304 Size: 57*44*29.5 cm Packing : Brown carton – Kèm khay nhiên liệu (cồn) – Không kèm bếp điện

Nồi Buffet Hình Chữ Nhật (B10107-2)

0 review(s)
Nồi Buffet Hình Chữ Nhật (B10107-2) Code: B10107-2 Dung lượng: 11.2L / 2×5.6L Chất liệu: S.S 18/10, Độ dày 1.2mm; Chảo...

Nồi Buffet Hình Chữ Nhật (B10107-2)

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Hình Chữ Nhật (B10107-2) Code: B10107-2 Dung lượng: 11.2L / 2×5.6L Chất liệu: S.S 18/10, Độ dày 1.2mm; Chảo nước: Vật liệu composite 3 lớp, lớp bên trong-S.S 18/10, lớp nhôm, Lớp ngoài S.S. 430 Kích thước: 61.5 *...

Nồi Buffet Vuông (B10108-2)

0 review(s)
Nồi Buffet Vuông (B10108-2) Code: B10108-2 Dung tích: 7.5L Chất liệu: S.S 18/10, Độ dày 1.2mm; Chảo nước: Vật liệu composite...

Nồi Buffet Vuông (B10108-2)

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Vuông (B10108-2) Code: B10108-2 Dung tích: 7.5L Chất liệu: S.S 18/10, Độ dày 1.2mm; Chảo nước: Vật liệu composite 3 lớp, lớp bên trong-S.S 18/10, lớp nhôm, Lớp ngoài S.S. 430 Kích thước: 47.5 * 43.5 * 29.5 “

Nồi Buffet Tròn (B10109-2)

0 review(s)
Nồi Buffet Tròn (B10109-2) Code: B10109-2 Dung tích: 5,7 lít Chất liệu: S.S 18/10, Độ dày 1.2mm; Chảo nước: Vật liệu...

Nồi Buffet Tròn (B10109-2)

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Tròn (B10109-2) Code: B10109-2 Dung tích: 5,7 lít Chất liệu: S.S 18/10, Độ dày 1.2mm; Chảo nước: Vật liệu composite 3 lớp, lớp bên trong-S.S 18/10, lớp nhôm, Lớp ngoài S.S. 430 Kích thước: 53 * 45 * 29.5

Nồi buffet hình chữ nhật có giá đỡ sang trọng

0 review(s)
Nồi buffet hình chữ nhật có giá đỡ sang trọng Code: B10114 Size: 36.5*15*21cm Thể tích : 1.6L

Nồi buffet hình chữ nhật có giá đỡ sang trọng

( 0 review(s) )
Nồi buffet hình chữ nhật có giá đỡ sang trọng Code: B10114 Size: 36.5*15*21cm Thể tích : 1.6L

Nồi Buffet Tròn (B10112)

0 review(s)
Nồi Buffet Tròn (B10112) Code: B10112 Size: 36*24*20.5cm Thể tích : 1.9L

Nồi Buffet Tròn (B10112)

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Tròn (B10112) Code: B10112 Size: 36*24*20.5cm Thể tích : 1.9L

Nồi Buffet Oval

0 review(s)
Nồi Buffet Oval Code: B10110-2 Size: 48*25*21cm Thể tích : 3.2L

Nồi Buffet Oval

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Oval Code: B10110-2 Size: 48*25*21cm Thể tích : 3.2L

Nồi Buffet Đôi (B10111)

0 review(s)
Nồi Buffet Đôi (B10111) Code: B10111 Size: 52*30.5*18.5cm Thể tích : 2*1.6L

Nồi Buffet Đôi (B10111)

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Đôi (B10111) Code: B10111 Size: 52*30.5*18.5cm Thể tích : 2*1.6L

Nồi Buffet Tròn (B10109-1)

0 review(s)
Nồi Buffet Tròn (B10109-1) Code: B10109-1 Size: 53*45*29.5cm

Nồi Buffet Tròn (B10109-1)

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Tròn (B10109-1) Code: B10109-1 Size: 53*45*29.5cm

Nồi Buffet Hình Vuông (B10108-1)

0 review(s)
Nồi Buffet Hình Vuông (B10108-1) Code: B10108-1 Size: 47.5*43.5*29.5cm

Nồi Buffet Hình Vuông (B10108-1)

( 0 review(s) )
Nồi Buffet Hình Vuông (B10108-1) Code: B10108-1 Size: 47.5*43.5*29.5cm

Hiển thị 1–20 trong 90 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ