• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 61–80 trong 292 kết quả

Dép Khách Sạn – D03

0 review(s)
Dép Khách Sạn

Dép Khách Sạn – D03

( 0 review(s) )
Dép Khách Sạn

Dép Khách Sạn – D02

0 review(s)
Dép Khách Sạn

Dép Khách Sạn – D02

( 0 review(s) )
Dép Khách Sạn

Chăn drap gối – T350

0 review(s)
Chăn drap gối khách sạn

Chăn drap gối – T350

( 0 review(s) )
Chăn drap gối khách sạn

Chăn drap gối – N02

0 review(s)
Chăn drap gối khách sạn

Chăn drap gối – N02

( 0 review(s) )
Chăn drap gối khách sạn

Chăn drap gối

0 review(s)
Chăn drap gối khách sạn

Chăn drap gối

( 0 review(s) )
Chăn drap gối khách sạn

Chan drap goi

0 review(s)
Chan drap gối phòng khách sạn

Chan drap goi

( 0 review(s) )
Chan drap gối phòng khách sạn

Xe đẩy có lưới – Panel Platform trucks – 4461

0 review(s)
Xe đẩy có lưới – Panel Platform trucks – 4461 Size: 118.8 x 61.0 x 99.7 cm Tải trọng: 450...

Xe đẩy có lưới – Panel Platform trucks – 4461

( 0 review(s) )
Xe đẩy có lưới – Panel Platform trucks – 4461 Size: 118.8 x 61.0 x 99.7 cm Tải trọng: 450 kg

Xe đẩy hàng- sheet & panel trucks – 4432

0 review(s)
Xe đẩy hàng- sheet & panel trucks – 4432 Size: 121.9 x 61 cm Tải trọng: 900 kg

Xe đẩy hàng- sheet & panel trucks – 4432

( 0 review(s) )
Xe đẩy hàng- sheet & panel trucks – 4432 Size: 121.9 x 61 cm Tải trọng: 900 kg

Xe đẩy hàng – Utility trolleys – 4482

0 review(s)
Xe đẩy hàng – Utility trolleys – 4482 Size: 82.6 x 52.1 cm Tải trọng: 110 – 230 kg

Xe đẩy hàng – Utility trolleys – 4482

( 0 review(s) )
Xe đẩy hàng – Utility trolleys – 4482 Size: 82.6 x 52.1 cm Tải trọng: 110 – 230 kg

Xe đẩy 2 tầng – Utility carts – 4041

0 review(s)
Xe đẩy 2 tầng – Utility carts – 4041 Size: 115.0 x 64.1 x 98.7 cm Tải trọng: 227kg

Xe đẩy 2 tầng – Utility carts – 4041

( 0 review(s) )
Xe đẩy 2 tầng – Utility carts – 4041 Size: 115.0 x 64.1 x 98.7 cm Tải trọng: 227kg

Xe đẩy 2 tầng – flat shelf carts – 4045

0 review(s)
Xe đẩy 2 tầng – flat shelf carts – 4045 Size: 97.8 x 63.5 x 96.8 cm Tải trọng: 227kg

Xe đẩy 2 tầng – flat shelf carts – 4045

( 0 review(s) )
Xe đẩy 2 tầng – flat shelf carts – 4045 Size: 97.8 x 63.5 x 96.8 cm Tải trọng: 227kg

Xe đẩy / kéo hàng – Platform trucks – 4411

0 review(s)
Xe đẩy / kéo hàng – Platform trucks – 4411 Size: 101.9 x 61.0 x 100.6 cm Tải trọng: 450kg

Xe đẩy / kéo hàng – Platform trucks – 4411

( 0 review(s) )
Xe đẩy / kéo hàng – Platform trucks – 4411 Size: 101.9 x 61.0 x 100.6 cm Tải trọng: 450kg

Xe đẩy phục vụ 3 tầng – Utility Service Carts – 4023

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ 3 tầng – Utility Service Carts – 4023 Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải...

Xe đẩy phục vụ 3 tầng – Utility Service Carts – 4023

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ 3 tầng – Utility Service Carts – 4023 Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe đẩy phục vụ – Service Carts – 4011

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ – Service Carts – 4011 Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 90kg

Xe đẩy phục vụ – Service Carts – 4011

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ – Service Carts – 4011 Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 90kg

Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010

0 review(s)
Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010 Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 60kg

Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010

( 0 review(s) )
Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010 Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 60kg

Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4021

0 review(s)
Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010 Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4021

( 0 review(s) )
Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010 Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe đẩy ghế – DV22104

0 review(s)
Xe đẩy ghế – DV22104 Size: 780*530*1250 Chất liệu : sắt sơn

Xe đẩy ghế – DV22104

( 0 review(s) )
Xe đẩy ghế – DV22104 Size: 780*530*1250 Chất liệu : sắt sơn

Xe đẩy mặt kính – 7624

0 review(s)
Xe đẩy mặt kính – 7624 Size: 1240*700*1460 Chất liệu : sắt sơn

Xe đẩy mặt kính – 7624

( 0 review(s) )
Xe đẩy mặt kính – 7624 Size: 1240*700*1460 Chất liệu : sắt sơn

Xe đẩy phục vụ Buffet – DV2204

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: L(1070) x W590 x H745mm Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet – DV2204

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: L(1070) x W590 x H745mm Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet C-75

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)400x(H)900 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet C-75

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)400x(H)900 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Hiển thị 61–80 trong 292 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ