• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 21–29 trong 29 kết quả

ly rượu Champagne – 273 86 08

( 0 review(s) )
Olympic Champagne Saucer matt-White Gold Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 87 08

( 0 review(s) )
Olympic Champagne Saucer matt-White Silver Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 88 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale matt-Weiß BRONZE / Champagne Saucer matt-White BRONZE Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 92 08

( 0 review(s) )
Lympic Sektschale matt-Schwarz GOLD / Champagne Saucer matt-Black GOLD Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 93 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale matt-Schwarz SILBER / Champagne Saucer matt-Black SILVER Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 94 08

( 0 review(s) )
Olympic Sektschale matt-Schwarz BRONZE / Champagne Saucer matt-Black BRONZE Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 377 00 07

( 0 review(s) )
Revolution Champagne Flute Thể tích: 200 ml / 7 oz Chiều cao: 225 mm / 9″ Đường kính: 75 mm / 3″

Ly rượu Champagne – 388 62 07

( 0 review(s) )
L’Amour Champagne – red heart Thể tích: 175 ml / 6¼ oz Chiều cao: 242 mm / 9½” Đường kính: 70 mm / 2¾”

Ly Rượu Champagne – 420 00 29

( 0 review(s) )
Q1 Flute Champagne Thể tích: 300 ml / 10½ oz Chiều cao: 270 mm / 10½” Đường kính: 82 mm / 3¼”

Hiển thị 21–29 trong 29 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ