• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 61–80 trong 108 kết quả

Khuôn nướng Pizza

0 review(s)
Khuôn nướng Pizza

Khuôn nướng Pizza

( 0 review(s) )
Khuôn nướng Pizza

Khuôn nướng Pizza

0 review(s)
Khuôn nướng Pizza

Khuôn nướng Pizza

( 0 review(s) )
Khuôn nướng Pizza

Khuôn nướng Pizza

0 review(s)
khuôn nướng pizza

Khuôn nướng Pizza

( 0 review(s) )
khuôn nướng pizza

Lò Nướng – 131000

0 review(s)
Lò Nướng Size: Φ600×1250

Lò Nướng – 131000

( 0 review(s) )
Lò Nướng Size: Φ600×1250

Lò Nướng – 131100

0 review(s)
Lò Nướng Size: Φ600×1250

Lò Nướng – 131100

( 0 review(s) )
Lò Nướng Size: Φ600×1250

Lò nướng – 131401

0 review(s)
(lò nướng vịt) Lõi than đá Kích thước: Φ250 × 260

Lò nướng – 131401

( 0 review(s) )
(lò nướng vịt) Lõi than đá Kích thước: Φ250 × 260

Lò Nướng – 131501

0 review(s)
Lò Nướng Size: Φ1100×600×600 Sử dụng khí gas

Lò Nướng – 131501

( 0 review(s) )
Lò Nướng Size: Φ1100×600×600 Sử dụng khí gas

Lò Nướng – 131502

0 review(s)
Lò Nướng Size: Φ1000×600×600

Lò Nướng – 131502

( 0 review(s) )
Lò Nướng Size: Φ1000×600×600

Lò nướng chân không

0 review(s)
Lò nướng chân không Kích thước: Φ900 × 2150 Ghi chú: Sự dụng Gas

Lò nướng chân không

( 0 review(s) )
Lò nướng chân không Kích thước: Φ900 × 2150 Ghi chú: Sự dụng Gas

Lò Nướng Gà – 131201

0 review(s)
Lò Nướng Gà Size: Φ450×1200 Sử dụng Gas

Lò Nướng Gà – 131201

( 0 review(s) )
Lò Nướng Gà Size: Φ450×1200 Sử dụng Gas

Ly Rượu – 147 00 00

0 review(s)
Rotwein-Ballon Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 222 mm / 8¾” Đường kính: 105 mm / 4″

Ly Rượu – 147 00 00

( 0 review(s) )
Rotwein-Ballon Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 222 mm / 8¾” Đường kính: 105 mm / 4″

Ly Rượu – 100 00 00

0 review(s)
Weinland Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 205.5 mm / 8″ Đường kính: 108 mm / 4¼”

Ly Rượu – 100 00 00

( 0 review(s) )
Weinland Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 205.5 mm / 8″ Đường kính: 108 mm / 4¼”

Ly rượu – 100 00 35

0 review(s)
Weinland Bordeauxglas Thể tích: 540 ml / 19 oz Chiều cao: 212 mm / 8¼” Đường kính: 90.5 mm / 3½”

Ly rượu – 100 00 35

( 0 review(s) )
Weinland Bordeauxglas Thể tích: 540 ml / 19 oz Chiều cao: 212 mm / 8¼” Đường kính: 90.5 mm / 3½”

Ly Rượu – 220 00 00

0 review(s)
Burgunder Burgundy Thể tích: 695 ml / 24½ oz Chiều cao: 231 mm / 9″ Đường kính: 105 mm /...

Ly Rượu – 220 00 00

( 0 review(s) )
Burgunder Burgundy Thể tích: 695 ml / 24½ oz Chiều cao: 231 mm / 9″ Đường kính: 105 mm / 4″

Ly rượu – 220 00 35

0 review(s)
Experience Bordeauxglas Thể tích: 645 ml / 22¾ oz Chiều cao: 238 mm / 9¼” Đường kính: 108 mm / 4¼”

Ly rượu – 220 00 35

( 0 review(s) )
Experience Bordeauxglas Thể tích: 645 ml / 22¾ oz Chiều cao: 238 mm / 9¼” Đường kính: 108 mm / 4¼”

Ly rượu – 231 00 00

0 review(s)
Quatrophil Burgunderglas Thể tích: 708 ml / 25 oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính: 116 mm / 4½”

Ly rượu – 231 00 00

( 0 review(s) )
Quatrophil Burgunderglas Thể tích: 708 ml / 25 oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính: 116 mm / 4½”

Ly rượu – 231 00 35

0 review(s)
Quatrophil Bordeaux Thể tích: 644 ml / 22¾ oz Chiều cao: 255 ml / 10″ Đường kính: 102 mm / 4″

Ly rượu – 231 00 35

( 0 review(s) )
Quatrophil Bordeaux Thể tích: 644 ml / 22¾ oz Chiều cao: 255 ml / 10″ Đường kính: 102 mm / 4″

Ly Rượu – 377 00 01

0 review(s)
Power Thế tích : 490 ml / 17¼ oz Chiều cao : 225 mm / 9″ Đường kính: 90 mm / 3½”

Ly Rượu – 377 00 01

( 0 review(s) )
Power Thế tích : 490 ml / 17¼ oz Chiều cao : 225 mm / 9″ Đường kính: 90 mm / 3½”

Ly Rượu – 420 00 00

0 review(s)
Q1 Burgundy Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính:  116 mm / 4½”

Ly Rượu – 420 00 00

( 0 review(s) )
Q1 Burgundy Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính:  116 mm / 4½”

Ly ruou – 420 00 35

0 review(s)
Q1 Bordeauxglas Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 263 mm / 10¼” Đường kính: 102 mm / 4″

Ly ruou – 420 00 35

( 0 review(s) )
Q1 Bordeauxglas Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 263 mm / 10¼” Đường kính: 102 mm / 4″

Hiển thị 61–80 trong 108 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ