• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 1–20 trong 26 kết quả

Xe đẩy phục vụ Buffet – DV2204

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: L(1070) x W590 x H745mm Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet – DV2204

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: L(1070) x W590 x H745mm Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-14)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet (C-3B) Size: (L)810x(W)410x(H)835 Material : Premium wood (gỗ cao cấp)

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-14)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet (C-3B) Size: (L)810x(W)410x(H)835 Material : Premium wood (gỗ cao cấp)

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-17)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet (C-14) Size: (L)770x(W)400x(H)825 Chất liệu:  gỗ cao cấp, inox vàng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-17)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet (C-14) Size: (L)770x(W)400x(H)825 Chất liệu:  gỗ cao cấp, inox vàng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-2)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)900x(W)430x(H)800 Chất liệu : Inox, Gỗ

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-2)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)900x(W)430x(H)800 Chất liệu : Inox, Gỗ

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-27)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet (C-17) Size: (L)910x(W)500x(H)1120 Chất liệu : Gỗ cao cấp và Inox trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-27)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet (C-17) Size: (L)910x(W)500x(H)1120 Chất liệu : Gỗ cao cấp và Inox trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-28)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)740x(W)500x(H)1060 Chất liệu; Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-28)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)740x(W)500x(H)1060 Chất liệu; Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-29)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)570x(H)1060 Chất liệu: Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-29)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)570x(H)1060 Chất liệu: Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-31)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (L)910x(W)490x(H)1020 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-31)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (L)910x(W)490x(H)1020 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-32)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (Ø)500x(H)940 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox vàng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-32)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (Ø)500x(H)940 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox vàng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-3B)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Size: Ø400x(H)740 Vật liệu:  Inox vàng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-3B)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Size: Ø400x(H)740 Vật liệu:  Inox vàng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-50)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  L(800x(W)450x(H)760 Chất liệu: Gỗ cao cấp,

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-50)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  L(800x(W)450x(H)760 Chất liệu: Gỗ cao cấp,

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-54)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (L)800x(W)500x(H)780 Chất liệu: Gỗ cao cấp,

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-54)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (L)800x(W)500x(H)780 Chất liệu: Gỗ cao cấp,

Xe đẩy phục vụ Buffet C-72

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)800x(W)480x(H)980 Chất liệu: Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet C-72

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)800x(W)480x(H)980 Chất liệu: Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet C-75

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)400x(H)900 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet C-75

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)400x(H)900 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4010

0 review(s)
Xe dọn bàn tiệc Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 60kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4010

( 0 review(s) )
Xe dọn bàn tiệc Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 60kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4011

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 90kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4011

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 90kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4021

0 review(s)
Xe dọn bàn tiệc Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4021

( 0 review(s) )
Xe dọn bàn tiệc Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4023

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4023

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4041

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 115.0 x 64.1 x 98.7 cm Tải trọng: 227kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4041

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 115.0 x 64.1 x 98.7 cm Tải trọng: 227kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4045

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 97.8 x 63.5 x 96.8 cm Tải trọng: 227kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4045

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 97.8 x 63.5 x 96.8 cm Tải trọng: 227kg

Hiển thị 1–20 trong 26 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ