• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Hiển thị 21–26 trong 26 kết quả

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4411

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 101.9 x 61.0 x 100.6 cm Tải trọng: 450kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4411

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 101.9 x 61.0 x 100.6 cm Tải trọng: 450kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4432

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 121.9 x 61 cm Tải trọng: 900 kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4432

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 121.9 x 61 cm Tải trọng: 900 kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4461

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 118.8 x 61.0 x 99.7 cm Tải trọng: 450 kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4461

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 118.8 x 61.0 x 99.7 cm Tải trọng: 450 kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4482

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 82.6 x 52.1 cm Tải trọng: 110 – 230 kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 4482

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 82.6 x 52.1 cm Tải trọng: 110 – 230 kg

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 7624

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 1240*700*1460 Chất liệu : sắt sơn

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – 7624

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 1240*700*1460 Chất liệu : sắt sơn

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – DV22104

0 review(s)
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 780*530*1250 Chất liệu : sắt sơn

Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc – DV22104

( 0 review(s) )
Xe dọn chén, dĩa bàn tiệc Size: 780*530*1250 Chất liệu : sắt sơn

Hiển thị 21–26 trong 26 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ