• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Xem tất cả 7 kết quả

Mini-bar 16K06402

0 review(s)
Dung tích: 50L Công suất: 53±20%W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: -3℃-5℃/-3℃-5℃ Kích thước: L474*W433*H515mm

Mini-bar 16K06402

( 0 review(s) )
Dung tích: 50L Công suất: 53±20%W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: -3℃-5℃/-3℃-5℃ Kích thước: L474*W433*H515mm

Mini-bar 16K06302

0 review(s)
Dung tích: 64L Công suất: 83W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 8℃-18℃/3℃-4℃ Kích thước: L430*W520*H740mm

Mini-bar 16K06302

( 0 review(s) )
Dung tích: 64L Công suất: 83W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 8℃-18℃/3℃-4℃ Kích thước: L430*W520*H740mm

Mini-bar 16K06301

0 review(s)
Dung tích: 48L Công suất: 83W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 0℃-8℃ Kích thước: L430*W480*H510mm

Mini-bar 16K06301

( 0 review(s) )
Dung tích: 48L Công suất: 83W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 0℃-8℃ Kích thước: L430*W480*H510mm

Mini Bar – 16K06101

0 review(s)
Dung tích: 28L Công suất: 60W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 5-8℃ Kích thước: L380*W380*H475mm

Mini Bar – 16K06101

( 0 review(s) )
Dung tích: 28L Công suất: 60W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 5-8℃ Kích thước: L380*W380*H475mm

Mini Bar – 16K06206

0 review(s)
Dung tích: 40L Công suất: 70W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 5-8℃/8℃-12℃ Kích thước: L405*W445*H545mm

Mini Bar – 16K06206

( 0 review(s) )
Dung tích: 40L Công suất: 70W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 5-8℃/8℃-12℃ Kích thước: L405*W445*H545mm

Mini Bar – 16K06203

0 review(s)
Dung tích: 40L Công suất: 70W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 5-8℃/8℃-12℃ Kích thước: L405*W445*H545mm

Mini Bar – 16K06203

( 0 review(s) )
Dung tích: 40L Công suất: 70W Điện áp / tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 5-8℃/8℃-12℃ Kích thước: L405*W445*H545mm

Mini Bar – 16K06405

0 review(s)
Dung tích: 85L Công suất: 85W Điện áp / Tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 3 ℃ -10 ℃...

Mini Bar – 16K06405

( 0 review(s) )
Dung tích: 85L Công suất: 85W Điện áp / Tần số: 220-240V Dung lượng làm lạnh: 3 ℃ -10 ℃ Kích thước: L474 * W435 * H840mm

Xem tất cả 7 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ