• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Xem tất cả 15 kết quả

Xe đẩy rác công nghiệp B-109

( 0 review(s) )
Xe đẩy rác công nghiệp B-109 Size: 126 x 76 x 123cm Thể tích : 660L

Xe đẩy rác công nghiệp lớn B-110A

( 0 review(s) )
Xe đẩy rác công nghiệp 01: Size: 145 x 75 x 105cm Thể tích : 450L 02: Size: 138 x 60 x 90cm Thể tích : 350L

Thùng rác công nghiệp 240L (B-011A-2)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp 240L (B-011A-2) có bánh xe sau Size: 63.3 x 61.6 x 101.5cm Capacity : 240L

Thùng rác công nghiệp đen 120L (B-011B-2)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp đen 120L (B-011B-2), có bánh xe đạp bàn đạp phía sau Size: 56.7 x 55.8 x 86.5cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp đen 60L (B-011C-1)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp đen 60L (B-011C-1), có 4 bánh lăn Size: 44.8 x 45 x 67cm Thể tích : 60L

Thùng rác công nghiệp xanh loại 240L (B-404)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp xanh loại 240L (B-404) Size: 73.2 x 58.4 x 108.8cm Thể tích : 240L

Thùng rác công nghiệp xanh loại 240L (B-403)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp xanh loại 240L (B-403) Size: 72 x 57 x 107cm Thể tích : 240L

Thùng rác công nghiệp xanh loại 120L (B-402)

( 0 review(s) )
Xy lanh calssification độc quyền cho vệ sinh Size: 55.7 x 47.6 x 95.7cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp đỏ loại 120L (B-401)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp đỏ loại 120L (B-401) Size: 57 x 48.2 x 95cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp 240L có bánh xe (B-004)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp 240L có bánh xe (B-004) Size: 57.5 x 72 x 104cm Thể tích : 240L

Thùng rác công nghiệp 120L (B-003)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp 120L (B-003) Size: 48 x 55 x 93cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp 100L (B-002A)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp 100L (B-002A) Size: 48 x 55 x 80cm Thể tích : 100L

Thùng rác công nghiệp 100L (B-002)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp 100L (B-002) Size: 48 x 55 x 80cm Thể tích : 100L

Thùng rác công nghiệp màu xanh 60L có bàn đạp (B-001A)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp màu xanh 60L có bàn đạp (B-001A) Size: 41 x 48 x 68cm Thể tích : 60L

Thùng rác công nghiệp 60L (B-001)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp 60L – có 2 bánh xe Size: 41 x 48 x 68cm Thề tích : 60L

Xem tất cả 15 kết quả

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ