• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Kệ trưng bày Buffet bàn tiệc đứng Hex (S1120-4)

Availability: In stock
HOTLINE: 0913 845 578
Compare

Bàn tiệc đứng Hex
Size: 230 x 200 x 200
Oringin : Kingo

brands

Kingo

Reviews

Be the first to review “Kệ trưng bày Buffet bàn tiệc đứng Hex (S1120-4)”

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ