• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Bao đưng rác EKO, phụ kiện thùng rác

Availability: In stock
HOTLINE: 0913 845 578
Compare

Bao đựng rác

Bin Liners Type A
size: 40x40cm for 3-6L
Bin Liners Type B
size: 40x50cm for 7-10L
Bin Liners Type C
size: 45x55cm for 12-15L
Bin Liners Type D
size: 55x65cm for 18-28L
Bin Liners Type E
size: 65x85cm for 30-40L
Bin Liners Type E
size: 71x95cm for 50-60L

brands

EKO

Reviews

Be the first to review “Bao đưng rác EKO, phụ kiện thùng rác”

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ