• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Bình hâm cà phê

Availability: In stock
HOTLINE: 0913 845 578
Compare

Bình hâm cà phê
Size:
35 x 30 x 49.5cm
Dung tích: 6L
Chất liệu: Inox
Xuất xứ: Hyper

brands

Hyper's

Reviews

Be the first to review “Bình hâm cà phê”

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ