• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Bình Hâm Caffe, Trà
Kích thước: 2.375″ H x 13.75″ W x 6.75″ D 6.0cm H x 34.9cm W x 17.1cm D
Điện tích: 120V / 60 / 1, 180W

brands

Hyper's

Reviews

Be the first to review “Bình Hâm Caffe, Trà”

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ