• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Máy thổi, sò thổi

Availability: In stock
HOTLINE: 0913 845 578
Compare

Máy thổi, sò thổi
Motor : 900W
Speed : 03 Speed
L1: 110m3
L2: 130m3
L3: 160m3
Origin : WirBel – Italy

brands

WirBel – Italy

Reviews

Be the first to review “Máy thổi, sò thổi”

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ