• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Thiết Bị Tiền Sảnh

Thiết bị tiền sảnh trong khách sạn – nhà hàng bao gồm nhiều trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ, phục vụ trực tiếp khách hàng như: bảng thông tin, bục phát biểu, xe đẩy hành lý, các loại kệ đựng dù,… Thiết bị tiền sảnh cực kỳ quan trọng vì chúng thể hiện bộ mặt cho khách sạn – nhà hàng cho nên Haloyal luôn lựa chọn những sản phẩm chất lượng nhất và cố gắng cung cấp nhiều mẫu mã mới, thiết kế bắt mắt để phục vụ khác hàng.

BẢNG THÔNG TIN (DV4174-1)

0 review(s)
SIGN STAND Size: L680 x W515 x H1340mm . Chất Liệu : Inox

BẢNG THÔNG TIN (DV4174-1)

( 0 review(s) )
SIGN STAND Size: L680 x W515 x H1340mm . Chất Liệu : Inox

BẢNG THÔNG TIN (DV4120-1)

0 review(s)
SIGN STAND Size: L770 x W580 x H1380mm . Chất Liệu : Inox

BẢNG THÔNG TIN (DV4120-1)

( 0 review(s) )
SIGN STAND Size: L770 x W580 x H1380mm . Chất Liệu : Inox

BẢNG THÔNG TIN – DV4173

0 review(s)
SIGN STAND Size: L775 x W580 x H1260mm Chất Liệu: Inox

BẢNG THÔNG TIN – DV4173

( 0 review(s) )
SIGN STAND Size: L775 x W580 x H1260mm Chất Liệu: Inox

BẢNG THÔNG TIN – DV4117

0 review(s)
SIGN STAND Size: L600 x W500 x H1290mm. Chất Liệu: Inox

BẢNG THÔNG TIN – DV4117

( 0 review(s) )
SIGN STAND Size: L600 x W500 x H1290mm. Chất Liệu: Inox

BẢNG THÔNG TIN – DV4166

0 review(s)
SIGN STAND Size: L430 x W340 x H1390mm. Chất Liệu : Inox

BẢNG THÔNG TIN – DV4166

( 0 review(s) )
SIGN STAND Size: L430 x W340 x H1390mm. Chất Liệu : Inox

BẢNG THÔNG TIN – DV4813

0 review(s)
PARKING STAND (D&V) Size: L515 x W470 x H620mm. Chất Liệu : iron painted

BẢNG THÔNG TIN – DV4813

( 0 review(s) )
PARKING STAND (D&V) Size: L515 x W470 x H620mm. Chất Liệu : iron painted

BẢNG THÔNG TIN – DV4161

0 review(s)
SIGN STAND (D&V) Size: L840 x W640 x H1220mm. Chất Liệu: Inox

BẢNG THÔNG TIN – DV4161

( 0 review(s) )
SIGN STAND (D&V) Size: L840 x W640 x H1220mm. Chất Liệu: Inox

Bục Phát Biểu – DV51034

0 review(s)
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L740 x W550 X H1200mm

Bục Phát Biểu – DV51034

( 0 review(s) )
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L740 x W550 X H1200mm

Bục Phát Biểu – DV51022

0 review(s)
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L730 x W490 x H1165mm

Bục Phát Biểu – DV51022

( 0 review(s) )
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L730 x W490 x H1165mm

Bục Phát Biểu – DV51033

0 review(s)
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L650 x W600 x H1200mm

Bục Phát Biểu – DV51033

( 0 review(s) )
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L650 x W600 x H1200mm

Bục Phát Biểu – DV51024

0 review(s)
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L890 x W420 x H1160mm

Bục Phát Biểu – DV51024

( 0 review(s) )
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L890 x W420 x H1160mm

Bục Phát Biểu – DV51016

0 review(s)
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L570 x W600 x H1300mm.

Bục Phát Biểu – DV51016

( 0 review(s) )
Chất liệu : thép không gỉ, Gỗ Size: L570 x W600 x H1300mm.

Bục Phát Biểu – DV51018

0 review(s)
Chất liệu : Gỗ Size: L800 x W500 x H1180mm.

Bục Phát Biểu – DV51018

( 0 review(s) )
Chất liệu : Gỗ Size: L800 x W500 x H1180mm.

Bục Phát Biểu – DV51014

0 review(s)
Chất liệu : Gỗ Size: L800 x W500 x H1350mm

Bục Phát Biểu – DV51014

( 0 review(s) )
Chất liệu : Gỗ Size: L800 x W500 x H1350mm

Bục Phát Biểu – DV51013

0 review(s)
Chất liệu : Gỗ Size: L695 x W620 x H1375mm.

Bục Phát Biểu – DV51013

( 0 review(s) )
Chất liệu : Gỗ Size: L695 x W620 x H1375mm.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2441

0 review(s)
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: 1200*650*1830 Chất liệu: Inox

Xe Đẩy Hành Lý – DV2441

( 0 review(s) )
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: 1200*650*1830 Chất liệu: Inox

Xe Đẩy Hành Lý – DV2438

0 review(s)
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: 900 x 600 x 900 Chất liệu : thép không gỉ

Xe Đẩy Hành Lý – DV2438

( 0 review(s) )
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: 900 x 600 x 900 Chất liệu : thép không gỉ

Xe Đẩy Hành Lý – DV2430

0 review(s)
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L600 x W530 x H1220mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 200kg.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2430

( 0 review(s) )
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L600 x W530 x H1220mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 200kg.

Xe Đẩy Hành Lý (DV2430-1)

0 review(s)
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L600 x W530 x H1220mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 200kg.

Xe Đẩy Hành Lý (DV2430-1)

( 0 review(s) )
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L600 x W530 x H1220mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 200kg.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2418

0 review(s)
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L1140 x W670 x H1950mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 400kg.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2418

( 0 review(s) )
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L1140 x W670 x H1950mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 400kg.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2424

0 review(s)
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L600 x W530 x H1220mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 200kg.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2424

( 0 review(s) )
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L600 x W530 x H1220mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 200kg.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2431

0 review(s)
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L1140 x W670 x H1900mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 200kg.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2431

( 0 review(s) )
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L1140 x W670 x H1900mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 200kg.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2429

0 review(s)
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L1100 x W650 x H1850mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 400kg.

Xe Đẩy Hành Lý – DV2429

( 0 review(s) )
LUGGAGE TROLLEY (D&V) Size: L1100 x W650 x H1850mm. Chất liệu : thép không gỉ Tải trọng: 400kg.

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2103

0 review(s)
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2103 Size: 840*340*550 mm Chất liệu : thép không gỉ mạ vàng

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2103

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2103 Size: 840*340*550 mm Chất liệu : thép không gỉ mạ vàng

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2109

0 review(s)
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2109 Size: 820*400*830 mm Chất liệu : Sắt sơn

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2109

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2109 Size: 820*400*830 mm Chất liệu : Sắt sơn

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2108

0 review(s)
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2108 Size: 560*500*900 mm Chất liệu : thép không gỉ mạ vàng

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2108

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2108 Size: 560*500*900 mm Chất liệu : thép không gỉ mạ vàng

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2102-1

0 review(s)
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2102-1 Size: 500*330*900 mm Chất liệu : Sắt sơn

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2102-1

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2102-1 Size: 500*330*900 mm Chất liệu : Sắt sơn

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2111

0 review(s)
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2111 Size: 270*610 mm Chất liệu : Sắt sơn, Inox

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2111

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2111 Size: 270*610 mm Chất liệu : Sắt sơn, Inox

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2112-1

0 review(s)
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2112-1 Size: 490*390*760 mm Chất liệu : Sắt sơn, Inox

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2112-1

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV2112-1 Size: 490*390*760 mm Chất liệu : Sắt sơn, Inox

Kệ trưng bày báo – DV2209

0 review(s)
Kệ trưng bày báo – DV2209 Size: 635*380*920 mm Chất liệu : Sắt sơn

Kệ trưng bày báo – DV2209

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày báo – DV2209 Size: 635*380*920 mm Chất liệu : Sắt sơn

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV22207

0 review(s)
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV22207 Size: 650*400*900 mm Chất liệu : thép không gỉ mạ vàng

Kệ trưng bày báo, kệ dù DV22207

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày báo, kệ dù DV22207 Size: 650*400*900 mm Chất liệu : thép không gỉ mạ vàng

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ