• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Cây Nối Dài – 6412

0 review(s)
Size: 137.0cm Color: yel, red, blue, grm

Cây Nối Dài – 6412

( 0 review(s) )
Size: 137.0cm Color: yel, red, blue, grm

Cây Nối Dài – 6412

0 review(s)
Cây Nối Dài Close Size : 122 x 5.1 x 5.1 cm Open Size : 183 x 5.1 x 5.1cm

Cây Nối Dài – 6412

( 0 review(s) )
Cây Nối Dài Close Size : 122 x 5.1 x 5.1 cm Open Size : 183 x 5.1 x 5.1cm

Mop lau sàn – 6471

0 review(s)
Mop lau sàn Size : 47 x 14 x 1.3cm

Mop lau sàn – 6471

( 0 review(s) )
Mop lau sàn Size : 47 x 14 x 1.3cm

Mop lau sàn – 6461

0 review(s)
Mop lau sàn Size :  52.6 x 14.5 x 1.3cm

Mop lau sàn – 6461

( 0 review(s) )
Mop lau sàn Size :  52.6 x 14.5 x 1.3cm

Mop lau sàn – 6421

0 review(s)
Mop lau sàn Size : 33 x 30 x 2.9 cm

Mop lau sàn – 6421

( 0 review(s) )
Mop lau sàn Size : 33 x 30 x 2.9 cm

Mop lau sàn – 6421

0 review(s)
Mop lau sàn

Mop lau sàn – 6421

( 0 review(s) )
Mop lau sàn

Đầu cây lau sàn

0 review(s)
Đầu cây lau sàn

Đầu cây lau sàn

( 0 review(s) )
Đầu cây lau sàn

Đầu cây lau sàn

0 review(s)
Đầu cây lau sàn,

Đầu cây lau sàn

( 0 review(s) )
Đầu cây lau sàn,

Thùng đựng rác thải – 1212

0 review(s)
Thùng đựng rác thải Size : 50.7 x 27.2 x 63.2 cm Capacity : 60 L Color : Blue, Grn

Thùng đựng rác thải – 1212

( 0 review(s) )
Thùng đựng rác thải Size : 50.7 x 27.2 x 63.2 cm Capacity : 60 L Color : Blue, Grn

Thùng đựng rác thải – 1249

0 review(s)
Thùng đựng rác thải Size : 34.7 x 27 x 45.8 cm Capacity : 30 L Color : Blue,

Thùng đựng rác thải – 1249

( 0 review(s) )
Thùng đựng rác thải Size : 34.7 x 27 x 45.8 cm Capacity : 30 L Color : Blue,

Thùng đựng rác thải – 1021

0 review(s)
Thùng đựng rác thải Size : 72.4 x 59.4 x 92.7cm Thể tích : 190L Màu sắc: Xám, vàng, xanh

Thùng đựng rác thải – 1021

( 0 review(s) )
Thùng đựng rác thải Size : 72.4 x 59.4 x 92.7cm Thể tích : 190L Màu sắc: Xám, vàng, xanh

Thùng đựng rác thải – 1012

0 review(s)
Thùng đựng rác thải Size : 49 x 57cm Thể tích : 75L Màu sắc : Xanh, Xám, Vàng, Đỏ

Thùng đựng rác thải – 1012

( 0 review(s) )
Thùng đựng rác thải Size : 49 x 57cm Thể tích : 75L Màu sắc : Xanh, Xám, Vàng, Đỏ

Ky Xúc Rác – 6926

0 review(s)
Ky Xúc Rác Size : 31.1 x 21 x 6.7cm

Ky Xúc Rác – 6926

( 0 review(s) )
Ky Xúc Rác Size : 31.1 x 21 x 6.7cm

Ky Xúc Rác – 6913

0 review(s)
Ky Xúc Rác Size : 33.2×14.4×95.8cm

Ky Xúc Rác – 6913

( 0 review(s) )
Ky Xúc Rác Size : 33.2×14.4×95.8cm

Ky Xúc Rác – 69132

0 review(s)
Ky Xúc Rác Size : 33.2×14.4×95.8cm

Ky Xúc Rác – 69132

( 0 review(s) )
Ky Xúc Rác Size : 33.2×14.4×95.8cm

Giỏ đẩy vải

0 review(s)
Giỏ đẩy vải Size:   108.6 x 71.1 x 83.1cm Thể tích: 180kg Màu sắc: Đen, Trắng, Xanh, Vàng, Đỏ

Giỏ đẩy vải

( 0 review(s) )
Giỏ đẩy vải Size:   108.6 x 71.1 x 83.1cm Thể tích: 180kg Màu sắc: Đen, Trắng, Xanh, Vàng, Đỏ

Xô Đựng nước – 5252

0 review(s)
Xô Đựng nước Size:  30,5 X 28,6 cm Thể tích: 13L Màu sắc: Màu xám, đỏ, xanh , vàng

Xô Đựng nước – 5252

( 0 review(s) )
Xô Đựng nước Size:  30,5 X 28,6 cm Thể tích: 13L Màu sắc: Màu xám, đỏ, xanh , vàng

Xô Đựng nước – 5251

0 review(s)
Xô Đựng nước Size: 26.7 X 26 cm Thể tích: 10L Màu sắc: Màu xám, đỏ, xanh , vàng

Xô Đựng nước – 5251

( 0 review(s) )
Xô Đựng nước Size: 26.7 X 26 cm Thể tích: 10L Màu sắc: Màu xám, đỏ, xanh , vàng

Xô đựng nước lau kính

0 review(s)
Xô đựng nước lau kính Size: 38.2 x 35.4 x 25.2cm Thể tích: 16L Màu sắc : Xám

Xô đựng nước lau kính

( 0 review(s) )
Xô đựng nước lau kính Size: 38.2 x 35.4 x 25.2cm Thể tích: 16L Màu sắc : Xám

Xô đựng nước

0 review(s)
Xô đựng nước Size: 38.6 x 28 x 17 cm

Xô đựng nước

( 0 review(s) )
Xô đựng nước Size: 38.6 x 28 x 17 cm

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ