• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Xe đẩy treo đồ giặt ủi – HM7219

0 review(s)
Xe đẩy treo đồ giặt ủi – HM7219 Size: 1300*650*1820mm Material:  white inox

Xe đẩy treo đồ giặt ủi – HM7219

( 0 review(s) )
Xe đẩy treo đồ giặt ủi – HM7219 Size: 1300*650*1820mm Material:  white inox

Xe đẩy treo đồ giặt ủi – HM7220

0 review(s)
Xe đẩy treo đồ giặt ủi – HM7220 Size: 1300*650*1820mm Material:  white inox

Xe đẩy treo đồ giặt ủi – HM7220

( 0 review(s) )
Xe đẩy treo đồ giặt ủi – HM7220 Size: 1300*650*1820mm Material:  white inox

Xe đẩy vải – HM7221

0 review(s)
Xe đẩy vải – HM7221 Size: 2600*750*800mm Material:  white inox

Xe đẩy vải – HM7221

( 0 review(s) )
Xe đẩy vải – HM7221 Size: 2600*750*800mm Material:  white inox

Xe đẩy vải – HM7305

0 review(s)
Xe đẩy vải – HM7305 Size: 990*565*600 Material:  white inox

Xe đẩy vải – HM7305

( 0 review(s) )
Xe đẩy vải – HM7305 Size: 990*565*600 Material:  white inox

Xe đẩy vải – HM7224B

0 review(s)
Xe đẩy vải – HM7224B Size: 1170*550*1900 Material:  matt stainless steel (Inox mờ)

Xe đẩy vải – HM7224B

( 0 review(s) )
Xe đẩy vải – HM7224B Size: 1170*550*1900 Material:  matt stainless steel (Inox mờ)

Xe đẩy đồ dơ (đồ khô) – HM7341

0 review(s)
Xe đẩy đồ dơ (đồ khô) – HM7341 Size: 770*500*985mm Material:  White stainless steel ball (inox trắng bóng)

Xe đẩy đồ dơ (đồ khô) – HM7341

( 0 review(s) )
Xe đẩy đồ dơ (đồ khô) – HM7341 Size: 770*500*985mm Material:  White stainless steel ball (inox trắng bóng)

Xe đẩy vải – HM7363

0 review(s)
Size: 600*810 Size:530*810 Material:  White stainless steel ball (inox trắng bóng)

Xe đẩy vải – HM7363

( 0 review(s) )
Size: 600*810 Size:530*810 Material:  White stainless steel ball (inox trắng bóng)

Xe đẩy đồ dơ (đồ khô)- HM7340

0 review(s)
Xe đẩy đồ dơ (đồ khô)- HM7340 Size: 900*650*850mm Material: White stainless steel ball (inox trắng bóng)

Xe đẩy đồ dơ (đồ khô)- HM7340

( 0 review(s) )
Xe đẩy đồ dơ (đồ khô)- HM7340 Size: 900*650*850mm Material: White stainless steel ball (inox trắng bóng)

Xe đẩy đồ dơ (đồ khô) – HM7340A

0 review(s)
Xe đẩy đồ dơ (đồ khô) – HM7340A Size: 900*650*850mm Material:  iron painted (sắt sơn)

Xe đẩy đồ dơ (đồ khô) – HM7340A

( 0 review(s) )
Xe đẩy đồ dơ (đồ khô) – HM7340A Size: 900*650*850mm Material:  iron painted (sắt sơn)

Xe đẩy đồ dơ (ướt/khô)

0 review(s)
Xe đẩy đồ dơ (ướt/khô) Size:1400*460*1180mm Color: White

Xe đẩy đồ dơ (ướt/khô)

( 0 review(s) )
Xe đẩy đồ dơ (ướt/khô) Size:1400*460*1180mm Color: White

Xe làm buồng phòng – HM7339

0 review(s)
Xe làm buồng phòng – HM7339 Size: 1480*460*1140mm Chất liệu : Inox +gỗ

Xe làm buồng phòng – HM7339

( 0 review(s) )
Xe làm buồng phòng – HM7339 Size: 1480*460*1140mm Chất liệu : Inox +gỗ

Phụ kiện xe đẩy – HM7302

0 review(s)
Size: 760*400*240 Material:  pale wood color (màu gỗ nhạt)

Phụ kiện xe đẩy – HM7302

( 0 review(s) )
Size: 760*400*240 Material:  pale wood color (màu gỗ nhạt)

Xe làm buồng phòng-HM7308

0 review(s)
Xe làm buồng phòng-HM7308 Size: 1480*460*1140mm Chất liệu : Inox +gỗ

Xe làm buồng phòng-HM7308

( 0 review(s) )
Xe làm buồng phòng-HM7308 Size: 1480*460*1140mm Chất liệu : Inox +gỗ

Khay đựng vật dụng trên xe làm buồng phòng

0 review(s)
Khay đựng vật dụng trên xe làm buồng phòng Size: 680*400*100mm Material:  pale wood color (màu gỗ nhạt)

Khay đựng vật dụng trên xe làm buồng phòng

( 0 review(s) )
Khay đựng vật dụng trên xe làm buồng phòng Size: 680*400*100mm Material:  pale wood color (màu gỗ nhạt)

Xe làm buồng phòng-HM7379

0 review(s)
Xe làm buồng phòng-HM7379 Size: 1340*460*1180mm Material:  white Inox

Xe làm buồng phòng-HM7379

( 0 review(s) )
Xe làm buồng phòng-HM7379 Size: 1340*460*1180mm Material:  white Inox

Xe làm buồng phòng-HM7337

0 review(s)
Xe làm buồng phòng-HM7337 Size:930*460*1110mm Material:  Sắt sơn

Xe làm buồng phòng-HM7337

( 0 review(s) )
Xe làm buồng phòng-HM7337 Size:930*460*1110mm Material:  Sắt sơn

Xe làm buồng phòng-HM7321

0 review(s)
Xe làm buồng phòng-HM7321 Size:1440*540*1370mm Material:  Sắt sơn

Xe làm buồng phòng-HM7321

( 0 review(s) )
Xe làm buồng phòng-HM7321 Size:1440*540*1370mm Material:  Sắt sơn

Xe làm buồng phòng có cửa-HM7338

0 review(s)
Xe làm buồng phòng có cửa-HM7338 Size:1420*460*1180mm Material:  Sắt sơn

Xe làm buồng phòng có cửa-HM7338

( 0 review(s) )
Xe làm buồng phòng có cửa-HM7338 Size:1420*460*1180mm Material:  Sắt sơn

Xe làm buồng phòng-HM7386

0 review(s)
Xe làm buồng phòng-HM7386 Size:1400*460*1180mm Material:  Sắt sơn

Xe làm buồng phòng-HM7386

( 0 review(s) )
Xe làm buồng phòng-HM7386 Size:1400*460*1180mm Material:  Sắt sơn

Xe làm buồng phòng – HM7387

0 review(s)
Xe làm buồng phòng – HM7387 Size:1400*460*1180mm Material:  Sắt sơn

Xe làm buồng phòng – HM7387

( 0 review(s) )
Xe làm buồng phòng – HM7387 Size:1400*460*1180mm Material:  Sắt sơn

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ