• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Kệ Buffet

0 review(s)
Kệ Buffet Size: 420 x 130 x 470

Kệ Buffet

( 0 review(s) )
Kệ Buffet Size: 420 x 130 x 470

Kệ Buffet

0 review(s)
Kệ Buffet Size: 420 x 130 x 470

Kệ Buffet

( 0 review(s) )
Kệ Buffet Size: 420 x 130 x 470

Xô đựng rượu Champagne

0 review(s)
Xô đựng rượu champagne Size: 300 x 200 x 525 Oringin : Kingo

Xô đựng rượu Champagne

( 0 review(s) )
Xô đựng rượu champagne Size: 300 x 200 x 525 Oringin : Kingo

Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện

0 review(s)
Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện Size: 572 x 370 x 220 Điện áp / Tần số: 1200W/100-240V

Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện

( 0 review(s) )
Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện Size: 572 x 370 x 220 Điện áp / Tần số: 1200W/100-240V

Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện

0 review(s)
Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện Size: 572 x 370 x 220 Điện áp / Tần số: 1200W/100-240V

Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện

( 0 review(s) )
Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện Size: 572 x 370 x 220 Điện áp / Tần số: 1200W/100-240V

Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện

0 review(s)
Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện Size: 572 x 370 x 220 Điện áp / Tần số: 1200W/100-240V

Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện

( 0 review(s) )
Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện Size: 572 x 370 x 220 Điện áp / Tần số: 1200W/100-240V

Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện

0 review(s)
Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện Size: 572 x 370 x 220 Điện áp / Tần số: 1200W/100-240V Oringin...

Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện

( 0 review(s) )
Nồi hâm thức ăn nhanh bằng điện Size: 572 x 370 x 220 Điện áp / Tần số: 1200W/100-240V Oringin : Kingo

Kệ trưng bày Buffet quay

0 review(s)
Kệ trưng bày Buffet quay Kích thước : Ø440 x H920 Oringin : Kingo

Kệ trưng bày Buffet quay

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày Buffet quay Kích thước : Ø440 x H920 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet

0 review(s)
Chân kệ Buffet Size: 256 x 256 x 227 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet

( 0 review(s) )
Chân kệ Buffet Size: 256 x 256 x 227 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet

0 review(s)
Chân kệ Buffet Size: 250 x 250 x 470 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet

( 0 review(s) )
Chân kệ Buffet Size: 250 x 250 x 470 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet (S1136-2)

0 review(s)
Chân kệ Buffet Size: 415 x 360 x 240 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet (S1136-2)

( 0 review(s) )
Chân kệ Buffet Size: 415 x 360 x 240 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet (S1120-4)

0 review(s)
Chân kệ Buffet Size: 230 x 200 x 200 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet (S1120-4)

( 0 review(s) )
Chân kệ Buffet Size: 230 x 200 x 200 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet (S1120-6)

0 review(s)
Chân kệ Buffet Size: 230 x 200 x 200 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet (S1120-6)

( 0 review(s) )
Chân kệ Buffet Size: 230 x 200 x 200 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet (S112-5)

( 0 review(s) )

Chân kệ Buffet (F1125-2)

0 review(s)
Chân kệ Buffet Size: 200 x 200 x200 Oringin : Kingo

Chân kệ Buffet (F1125-2)

( 0 review(s) )
Chân kệ Buffet Size: 200 x 200 x200 Oringin : Kingo

Kệ trưng bày buffet – F1120

0 review(s)
Kệ trưng bày buffet Size: 200 x 200 x200 Oringin : Kingo

Kệ trưng bày buffet – F1120

( 0 review(s) )
Kệ trưng bày buffet Size: 200 x 200 x200 Oringin : Kingo

Bình đựng nước trái cây đa giác

0 review(s)
Bình đựng nước trái cây đa giác Size: 348 x 243 x 540 Oringin : Kingo

Bình đựng nước trái cây đa giác

( 0 review(s) )
Bình đựng nước trái cây đa giác Size: 348 x 243 x 540 Oringin : Kingo

Bình nước trái cây

0 review(s)
Bình nước trái cây Size: 348 x 243 x 540 Oringin : Kingo

Bình nước trái cây

( 0 review(s) )
Bình nước trái cây Size: 348 x 243 x 540 Oringin : Kingo

Bình ngũ cốc đôi

0 review(s)
Bình ngũ cốc đôi Size: 478 x 268 x 660 Oringin : Kingo

Bình ngũ cốc đôi

( 0 review(s) )
Bình ngũ cốc đôi Size: 478 x 268 x 660 Oringin : Kingo

Bình ngũ cốc

0 review(s)
Bình ngũ cốc Size: 348 x 258 x 660 Oringin : Kingo

Bình ngũ cốc

( 0 review(s) )
Bình ngũ cốc Size: 348 x 258 x 660 Oringin : Kingo

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ