• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Xe rác công nghiệp lớn B-110A

0 review(s)
Xe đẩy rác công nghiệp 01 Size: 145 x 75 x 105cm Thể tích : 450L 02: Size: 138 x...

Xe rác công nghiệp lớn B-110A

( 0 review(s) )
Xe đẩy rác công nghiệp 01 Size: 145 x 75 x 105cm Thể tích : 450L 02: Size: 138 x 60 x 90cm Capacity : 350L

Xô vệ sinh (xô treo đu dây) B-039C

0 review(s)
Thùng rác công nghiệp, dụng cụ cầm tay Size: 38.5 x 27.3 x 17.5cm

Xô vệ sinh (xô treo đu dây) B-039C

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp, dụng cụ cầm tay Size: 38.5 x 27.3 x 17.5cm

Thùng rác ngoài trời B-106 (200L)

0 review(s)
THùng rác công nghiệp, có bánh xe đạp bàn đạp phía sau Size: Ø27 x 58cm Thể tích : 200L

Thùng rác ngoài trời B-106 (200L)

( 0 review(s) )
THùng rác công nghiệp, có bánh xe đạp bàn đạp phía sau Size: Ø27 x 58cm Thể tích : 200L

Thùng rác công nghiệp loại 240L (B-011A-2)

0 review(s)
Side wheel pedal dustbin Size: 63.3 x 61.6 x 101.5cm Capacity : 240L

Thùng rác công nghiệp loại 240L (B-011A-2)

( 0 review(s) )
Side wheel pedal dustbin Size: 63.3 x 61.6 x 101.5cm Capacity : 240L

Thùng rác công nghiệp đen loại 120L (B-011B-2)

0 review(s)
THùng rác công nghiệp, có bánh xe đạp bàn đạp phía sau Size: 56.7 x 55.8 x 86.5cm Thể tích...

Thùng rác công nghiệp đen loại 120L (B-011B-2)

( 0 review(s) )
THùng rác công nghiệp, có bánh xe đạp bàn đạp phía sau Size: 56.7 x 55.8 x 86.5cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp đen loại 60L (B-011C-1)

0 review(s)
Thùng rác công nghiệp, có 4 bánh lăn Size: 44.8 x 45 x 67cm Thể tích : 60L

Thùng rác công nghiệp đen loại 60L (B-011C-1)

( 0 review(s) )
Thùng rác công nghiệp, có 4 bánh lăn Size: 44.8 x 45 x 67cm Thể tích : 60L

Thùng rác công nghiệp xanh loại 240L (B-404)

0 review(s)
Xy lanh calssification độc quyền cho vệ sinh Size: 73.2 x 58.4 x 108.8cm Thể tích : 240L

Thùng rác công nghiệp xanh loại 240L (B-404)

( 0 review(s) )
Xy lanh calssification độc quyền cho vệ sinh Size: 73.2 x 58.4 x 108.8cm Thể tích : 240L

Thùng rác công nghiệp xanh loại 240L (B-403)

0 review(s)
Xy lanh calssification độc quyền cho vệ sinh Size: 72 x 57 x 107cm Thể tích : 240L

Thùng rác công nghiệp xanh loại 240L (B-403)

( 0 review(s) )
Xy lanh calssification độc quyền cho vệ sinh Size: 72 x 57 x 107cm Thể tích : 240L

Thùng rác công nghiệp xanh loại 120L (B-402)

0 review(s)
Xy lanh calssification độc quyền cho vệ sinh Size: 55.7 x 47.6 x 95.7cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp xanh loại 120L (B-402)

( 0 review(s) )
Xy lanh calssification độc quyền cho vệ sinh Size: 55.7 x 47.6 x 95.7cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp đỏ loại 120L (B-401)

0 review(s)
Xy lanh calssification độc quyền cho vệ sinh Size: 57 x 48.2 x 95cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp đỏ loại 120L (B-401)

( 0 review(s) )
Xy lanh calssification độc quyền cho vệ sinh Size: 57 x 48.2 x 95cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp có bánh xe B-004 (240L)

0 review(s)
Thùng rác Công nghiệp 240L Size: 57.5 x 72 x 104cm Thể tích : 240L

Thùng rác công nghiệp có bánh xe B-004 (240L)

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 240L Size: 57.5 x 72 x 104cm Thể tích : 240L

Thùng rác công nghiệp B-003

0 review(s)
Thùng rác Công nghiệp 120L Size: 48 x 55 x 93cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp B-003

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 120L Size: 48 x 55 x 93cm Thể tích : 120L

Thùng rác công nghiệp có bánh xe đẩy B-002A

0 review(s)
Thùng rác Công nghiệp 100L Size: 48 x 55 x 80cm Thể tích : 100L

Thùng rác công nghiệp có bánh xe đẩy B-002A

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 100L Size: 48 x 55 x 80cm Thể tích : 100L

Thùng rác công nghiệp, thùng rác ngoài trời có bánh xe đẩy B-002

0 review(s)
Thùng rác Công nghiệp 100L Size: 48 x 55 x 80cm Thể tích : 100L

Thùng rác công nghiệp, thùng rác ngoài trời có bánh xe đẩy B-002

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 100L Size: 48 x 55 x 80cm Thể tích : 100L

Thùng rác công nghiệp lớn màu xanh B-001A

0 review(s)
Thùng rác Công nghiệp 60L – có bàn đạp Size: 41 x 48 x 68cm Thể tích : 60L

Thùng rác công nghiệp lớn màu xanh B-001A

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 60L – có bàn đạp Size: 41 x 48 x 68cm Thể tích : 60L

Thùng rác công cộng lớn B-001

0 review(s)
Thùng rác Công nghiệp 60L – có thể di chuyển được Size: 41 x 48 x 68cm Thề tích :...

Thùng rác công cộng lớn B-001

( 0 review(s) )
Thùng rác Công nghiệp 60L – có thể di chuyển được Size: 41 x 48 x 68cm Thề tích : 60L

Thùng rác trong phòng DV1612

0 review(s)
Thùng Rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy Size: Ø220 x H270mm

Thùng rác trong phòng DV1612

( 0 review(s) )
Thùng Rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy Size: Ø220 x H270mm

Thùng rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy DV1539

0 review(s)
Thùng Rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy Size: Ø222 x H300mm

Thùng rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy DV1539

( 0 review(s) )
Thùng Rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy Size: Ø222 x H300mm

Thùng rác trong phòng DV1541

0 review(s)
Thùng Rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy Size: L300 x W240 x H280mm

Thùng rác trong phòng DV1541

( 0 review(s) )
Thùng Rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy Size: L300 x W240 x H280mm

Thùng rác trong phòng Inox , thùng rác không nắp đậy DV1646

0 review(s)
Thùng Rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy Size: Ø225mm x 165 x 275 mm

Thùng rác trong phòng Inox , thùng rác không nắp đậy DV1646

( 0 review(s) )
Thùng Rác trong phòng, thùng rác không nắp đậy Size: Ø225mm x 165 x 275 mm

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ