• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0938 313 869

Shopping Cart

Xe đẩy có lưới – Panel Platform trucks – 4461

0 review(s)
Xe đẩy có lưới – Panel Platform trucks – 4461 Size: 118.8 x 61.0 x 99.7 cm Tải trọng: 450...

Xe đẩy có lưới – Panel Platform trucks – 4461

( 0 review(s) )
Xe đẩy có lưới – Panel Platform trucks – 4461 Size: 118.8 x 61.0 x 99.7 cm Tải trọng: 450 kg

Xe đẩy hàng- sheet & panel trucks – 4432

0 review(s)
Xe đẩy hàng- sheet & panel trucks – 4432 Size: 121.9 x 61 cm Tải trọng: 900 kg

Xe đẩy hàng- sheet & panel trucks – 4432

( 0 review(s) )
Xe đẩy hàng- sheet & panel trucks – 4432 Size: 121.9 x 61 cm Tải trọng: 900 kg

Xe đẩy 2 tầng – Utility carts – 4041

0 review(s)
Xe đẩy 2 tầng – Utility carts – 4041 Size: 115.0 x 64.1 x 98.7 cm Tải trọng: 227kg

Xe đẩy 2 tầng – Utility carts – 4041

( 0 review(s) )
Xe đẩy 2 tầng – Utility carts – 4041 Size: 115.0 x 64.1 x 98.7 cm Tải trọng: 227kg

Xe đẩy 2 tầng – flat shelf carts – 4045

0 review(s)
Xe đẩy 2 tầng – flat shelf carts – 4045 Size: 97.8 x 63.5 x 96.8 cm Tải trọng: 227kg

Xe đẩy 2 tầng – flat shelf carts – 4045

( 0 review(s) )
Xe đẩy 2 tầng – flat shelf carts – 4045 Size: 97.8 x 63.5 x 96.8 cm Tải trọng: 227kg

Xe đẩy / kéo hàng – Platform trucks – 4411

0 review(s)
Xe đẩy / kéo hàng – Platform trucks – 4411 Size: 101.9 x 61.0 x 100.6 cm Tải trọng: 450kg

Xe đẩy / kéo hàng – Platform trucks – 4411

( 0 review(s) )
Xe đẩy / kéo hàng – Platform trucks – 4411 Size: 101.9 x 61.0 x 100.6 cm Tải trọng: 450kg

Xe đẩy phục vụ 3 tầng – Utility Service Carts – 4023

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ 3 tầng – Utility Service Carts – 4023 Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải...

Xe đẩy phục vụ 3 tầng – Utility Service Carts – 4023

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ 3 tầng – Utility Service Carts – 4023 Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe đẩy phục vụ – Service Carts – 4011

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ – Service Carts – 4011 Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 90kg

Xe đẩy phục vụ – Service Carts – 4011

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ – Service Carts – 4011 Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 90kg

Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010

0 review(s)
Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010 Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 60kg

Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010

( 0 review(s) )
Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010 Size: 85.4 x 47.3 x 96.0 cm Tải trọng: 60kg

Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4021

0 review(s)
Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010 Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4021

( 0 review(s) )
Xe phục vụ – Utility Service Carts – 4010 Size: 103.2 x 50.8 x 96.0 cm Tải trọng: 135kg

Xe đẩy mặt kính – 7624

0 review(s)
Xe đẩy mặt kính – 7624 Size: 1240*700*1460 Chất liệu : sắt sơn

Xe đẩy mặt kính – 7624

( 0 review(s) )
Xe đẩy mặt kính – 7624 Size: 1240*700*1460 Chất liệu : sắt sơn

Xe đẩy phục vụ Buffet – DV2204

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: L(1070) x W590 x H745mm Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet – DV2204

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: L(1070) x W590 x H745mm Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet C-75

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)400x(H)900 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet C-75

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)400x(H)900 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet C-72

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)800x(W)480x(H)980 Chất liệu: Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet C-72

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)800x(W)480x(H)980 Chất liệu: Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-54)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (L)800x(W)500x(H)780 Chất liệu: Gỗ cao cấp,

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-54)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (L)800x(W)500x(H)780 Chất liệu: Gỗ cao cấp,

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-50)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  L(800x(W)450x(H)760 Chất liệu: Gỗ cao cấp,

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-50)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  L(800x(W)450x(H)760 Chất liệu: Gỗ cao cấp,

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-32)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (Ø)500x(H)940 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox vàng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-32)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (Ø)500x(H)940 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox vàng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-31)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (L)910x(W)490x(H)1020 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-31)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size:  (L)910x(W)490x(H)1020 Chất liệu: Gỗ cao cấp, Inox Trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-29)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)570x(H)1060 Chất liệu: Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-29)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (Ø)570x(H)1060 Chất liệu: Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-28)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)740x(W)500x(H)1060 Chất liệu; Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-28)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet Size: (L)740x(W)500x(H)1060 Chất liệu; Gỗ cao cấp

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-27)

0 review(s)
Xe đẩy phục vụ Buffet (C-17) Size: (L)910x(W)500x(H)1120 Chất liệu : Gỗ cao cấp và Inox trắng

Xe đẩy phục vụ Buffet (C-27)

( 0 review(s) )
Xe đẩy phục vụ Buffet (C-17) Size: (L)910x(W)500x(H)1120 Chất liệu : Gỗ cao cấp và Inox trắng

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ