Chia sẻ:

Chân kệ Buffet (S1120-4)

Liên hệ

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090

Mô tả

Chân kệ Buffet
Size: 230 x 200 x 200
Oringin : Kingo