• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0902 794310 - 0938313 869

Giỏ hàng

Hiển thị tất cả 29 kết quả

Ly Rượu Champagne – 273 94 08

Olympic Sektschale matt-Schwarz BRONZE / Champagne Saucer matt-Black BRONZE Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 84 08

Olympic Sektschale SILBER / Champagne Saucer SILVER Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 200 00 29

Ly Rượu Champagne – 200 00 29 Classic long-life Champagnerkelch Thể tích: 240 ml / 8½ oz Chiều cao: 217 mm / 8½” Đường kính: 65 mm / 2½” Thương hiệu: Stolzel

Ly Rượu Champagne – 220 00 07

Ly Rượu Champagne – 220 00 07 Experience Sektkelch Thể tích: 188 ml / 6¾ oz Chiều cao: 224 mm / 8¾” Đường kính: 63 mm / 2½” Thương hiệu: Stolzel

Ly Rượu Champagne – 273 93 08

Olympic Sektschale matt-Schwarz SILBER / Champagne Saucer matt-Black SILVER Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 273 83 08

Olympic Sektschale GOLD / Champagne Saucer GOLD Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 103 00 17

Ly Rượu Champagne – 103 00 17 Begleitartikel Sektkelch Thể tích: 120 ml / 4¼ oz Chiều cao: 185 mm / 7¼” Đường kính: 56 mm / 2¼” Thương hiệu: Stolzel

Ly Rượu Champagne – 273 92 08

Lympic Sektschale matt-Schwarz GOLD / Champagne Saucer matt-Black GOLD Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 147 00 07

Ly Rượu Champagne – 147 00 07 Exquisit Sektkelch Thể tích: 175 ml / 6¼ oz Chiều cao: 221 mm / 8¾” Đường kính: 67.5 mm / 2¾” Thương hiệu: Stolzel

Ly Rượu Champagne – 140 00 29

Ly Rượu Champagne – 140 00 29 Begleitartikel Champagnerkelch Thể tích: 278 ml / 9½ oz Chiều cao: 235 mm / 9¼” Đường kính: 70 mm / 2½” Thương hiệu: Stolzel

Ly Rượu Champagne – 273 88 08

Olympic Sektschale matt-Weiß BRONZE / Champagne Saucer matt-White BRONZE Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾”

Ly Rượu Champagne – 147 00 29

Ly Rượu Champagne – 147 00 29 Exquisit Champagne Thể tích: 265 ml / 9¼ oz Chiều cao: 233 mm / 8¾” Đường kính: 70 mm / 2¾” Thương hiệu: Stolzel

Ly Rượu Champagne – 420 00 29

Ly Rượu Champagne – 420 00 29 Q1 Flute Champagne Thể tích: 300 ml / 10½ oz Chiều cao: 270 mm / 10½” Đường kính: 82 mm / 3¼” Thương hiệu: Stolzel

Ly Rượu Champagne – 273 87 08

Ly Rượu Champagne – 273 87 08 Olympic Champagne Saucer matt-White Silver Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾” Thương hiệu: Stolzel

Ly Rượu Champagne – 377 00 07

Ly Rượu Champagne – 377 00 07 Revolution Champagne Flute Thể tích: 200 ml / 7 oz Chiều cao: 225 mm / 9″ Đường kính: 75 mm / 3″ Thương hiệu: Stolzel

Ly rượu Champagne – 273 86 08

Ly rượu Champagne – 273 86 08 Olympic Champagne Saucer matt-White Gold Thể tích: 230 ml / 8 oz Chiều cao: 147 mm / 5¾” Đường kính: 95 mm / 3¾” Thương hiệu: Stolzel

Ly rượu Champagne – 388 62 07

Ly rượu Champagne – 388 62 07 L’Amour Champagne – red heart Thể tích: 175 ml / 6¼ oz Chiều cao: 242 mm / 9½” Đường kính: 70 mm / 2¾” Thương hiệu: Stolzel

Ly rượu Champagne – 100 00 07

Ly rượu Champagne – 100 00 07 Weinland Flute Champagner Thể tích: 200 ml / 7oz Chiều cao: 212 mm / 8¼” Đường kính: 67.5 mm / 2¼” Thương hiệu: Stolzel

Ly rượu Champagne – 231 00 29

Ly rượu Champagne – 231 00 29 Quatrophil Flute Champagne Thể tích: 292 ml / 10¼ oz Chiều cao: 260 mm / 10¼” Đường kính: 82.5 mm / 3¼” Thương hiệu: Stolzel

Ly rượu – 231 00 35

Ly rượu – 231 00 35 Quatrophil Bordeaux Thể tích: 644 ml / 22¾ oz Chiều cao: 255 ml / 10″ Đường kính: 102 mm / 4″ Thương hiệu: Stolzel

Ly rượu – 100 00 35

Ly rượu – 100 00 35 Weinland Bordeauxglas Thể tích: 540 ml / 19 oz Chiều cao: 212 mm / 8¼” Đường kính: 90.5 mm / 3½” Thương hiệu: Stolzel

Ly rượu – 420 00 35

Ly rượu – 420 00 35 Q1 Bordeauxglas Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 263 mm / 10¼” Đường kính: 102 mm / 4″ Thương hiệu: Stolzel

Ly rượu – 231 00 00

Ly rượu – 231 00 00 Quatrophil Burgunderglas Thể tích: 708 ml / 25 oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính: 116 mm / 4½” Thương hiệu: Stolzel

Ly rượu – 220 00 35

Ly rượu – 220 00 35 Experience Bordeauxglas Thể tích: 645 ml / 22¾ oz Chiều cao: 238 mm / 9¼” Đường kính: 108 mm / 4¼” Thương hiệu: Stolzel

Ly Rượu – 100 00 00

Weinland Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 205.5 mm / 8″ Đường kính: 108 mm / 4¼”

Ly Rượu – 420 00 00

Q1 Burgundy Thể tích: 700 ml / 24½ oz Chiều cao: 245 mm / 9¾” Đường kính:  116 mm / 4½”

Ly Rượu – 220 00 00

Burgunder Burgundy Thể tích: 695 ml / 24½ oz Chiều cao: 231 mm / 9″ Đường kính: 105 mm / 4″

Ly Rượu – 147 00 00

Rotwein-Ballon Burgundy Thể tích: 650 ml / 23 oz Chiều cao: 222 mm / 8¾” Đường kính: 105 mm / 4″

Ly Rượu – 377 00 01

Power Thế tích : 490 ml / 17¼ oz Chiều cao : 225 mm / 9″ Đường kính: 90 mm / 3½”

Hiển thị tất cả 29 kết quả

X