• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0902794310

Giỏ hàng

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giường xếp extra BED-A

Giường xếp extra BED-A Size: 1900mm(L) x 900mm(W) x 480mm(H)

Giường xếp extra BED-D

Giường xếp extra BED-D Size: 1980mm(L) x 1000mm(W) x 690mm(H)

Giường xếp extra BED-F

Giường xếp extra BED-F Size: 1920mm(L) x 720mm(W) x 400mm(H)

Giường xếp extra BED-E

Giường xếp extra BED-E Size: 2020mm(L) x 920mm(W) x 680mm(H) Size: 2000mm(L) x 920mm(W) x 280mm(H)

Giường xếp extra bed J-02

Giường xếp extra BED-D1 Size: 2000mm(L) x 1000mm(W) x 660mm(H) Size: 2000mm(L) x 1000mm(W) x 360mm(H)

Hiển thị tất cả 5 kết quả

X