Chia sẻ:

Ly rượu Champagne – 100 00 07

Liên hệ

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090

Mô tả

Ly rượu Champagne – 100 00 07

Weinland Flute Champagner
Thể tích: 200 ml / 7oz
Chiều cao: 212 mm / 8¼”
Đường kính: 67.5 mm / 2¼”
Thương hiệu: Stolzel