• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0902794310

Shopping Cart

Bình hâm cà phê
Size: 35 x 31 x 62cm
Dung tích: 19L
Chất liệu: Inox
Oringin: Hyper’s

brands

Hyper's

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ