• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0902794310

Shopping Cart

Bình Hâm Coffe, Trà
Kích thước: 19.13″ H x 9″ W x 16.5″ D 48.6cm H x 22.9cm W x 41.9cm D
Điện tích: 120V / 50/60 / 15, 1800W

brands

D&V

BÁO GIÁ CHO ĐẠI LÝ