• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0902 794310 - 0938313 869

Cart

Máy Hơ Tay

Availability: In stock

Hệ thống sấy siêu nhanh bằng dòng không khí tốc độ cao.
Cách sử dụng: đưa tay vào khu vực làm khô, di chuyển chúng lên và xuống.

MÁY HƠ TAY
1500 W

X