• Email: thanhtam@haloyal.com.vn
  • Hotline: 0902 794310 - 0938313 869

Cart

Xe Ép Nước

Availability: In stock

Xe vệ sinh, xe ép nước sản phẩm chất lượng cao.

Sản phẩm D&V

XE ÉP NƯỚC
Size: 67.3 x 38.1 x 88.4cm
Thể tích : 25L
Màu sắc : Vàng, xanh, đỏ

X