Cây để thực đơn

Mã số: 14050002

Kích Thước: 255x250mm, 306x310mm, 408x410mm
Chất Liệu: Inox

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090