Bình nhựa đựng tương trắng

Mã số: 11080058 – 11080059 – 11080060

Chất liệu: Nhựa
Kích thước: 400 ml

: 550 ml

: 700 ml

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090