Cây đánh trứng

12 inches – 14 inches

Mã số: 11080022 – 11080023

Kích thước: 28cm (lưới 13) – 37cm (lưới 22cm)
Chất liệu: inox

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090