Chân đế kiểu Pháp

Mã số: 12020018

Kích thước: 72 cm
Chất liệu: inox

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090