Lược dầu 2 quai dày

Mã số: 11020052

Kích thước: 6 inch(15 cm), 8 inch( 20 cm ), 10 inch

 

 

 

 

 

Mã số:11020053

Kích thước: 6 inch( 15 cm ), 8 inch( 20 cm ), 10 inch( 25 cm ).
Chất liệu: inox

 

 

 

Chất liệu: inox

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090