Nắp thố trộn

Mã số: 11030088

Kích thước: 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm
Chất liệu: Inox

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090