Thanh kẹp thực đơn

Mã số: 11080016

Chất liệu: inox
Kích thước: 24 inch ( 60 cm), 36 inch ( 90 cm), 36 inch ( 120 cm )

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090