Vợt trụng hủ tiếu

Mã số: 11020038

Kiểu hình: Tròn, trụ

Kích thước: 33×12 cm, 35.5x14cm, 12.5 cm, 14 cm, 16 cm
Chất liệu: Inox + cán gỗ

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090