Xô đá 2 lớp tai núm

Mã số: 12020005

Chất liệu: inox
Thể tích: 1.2L

2L

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090