Xúc đá

Mã số: 12010006

Chất liệu: inox
Kích thước: 28.5 x 9.5cm (Xúc đá inox số 3)

25.5 x 8.5cm (Xúc đá inox số 4)

20 x 6.5cm (Xúc đá inox số 5)

18.6 x 6cm (Xúc đá inox số 6)

Hotline tư vấn: 0913 845 578 Tel: 08.38645090